В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2014
752014
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
502010
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
432008
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
322006
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
322006
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
282017
Фінансовий аналіз та звітність
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2017
262017
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
26*2017
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти
ВВ Джеджула
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
202011
Кластери в економіці України : колективна монографія
МП Войнаренка
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
19*2014
Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]
VV Dzhedzhula
Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian), 2014
182014
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
152010
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
152006
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
132016
Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи
ВВ Джеджула
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012
132012
Modelling the process of making decisions on sources of financing of innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
Ekonomicniy chasopis 21 (160), 7-8, 2016
122016
Організаційно-економічний механізм забезпечення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012
112012
Закономірності розподілу температурних напорів за умов локального газорідинного омивання поверхні
СЙ Ткаченко, ДВ Степанов, ВВ Джеджула
Вісник ВПІ, 42-45, 2003
112003
Iнтенсифiкацiя бiоконверсiї коливальним перемiшуванням субстрату. Монографiя
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
102008
Організаційно-економічний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20