В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2014
612014
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
452010
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
392008
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
252006
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
252006
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
212017
Кластери в економіці України : колективна монографія
МП Войнаренка
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
18*2014
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
152017
Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]
VV Dzhedzhula
Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian), 2014
152014
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
142010
Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи
ВВ Джеджула
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012
132012
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
132006
Організаційно-економічний механізм забезпечення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012
112012
Енергозбереження в системах біоконверсії: навчальний посібник
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2006
112006
Закономірності розподілу температурних напорів за умов локального газорідинного омивання поверхні
СЙ Ткаченко, ДВ Степанов, ВВ Джеджула
Вісник ВПІ, 42-45, 2003
112003
Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Тернопільський національний економічний університет, 2013
102013
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
92016
Економічна сутність інтегральної інвестиційної привабливості енергозбережувальних заходів
V Djedjula
Економічний часопис-ХХІ, 90-93, 2013
92013
Методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2012
92012
Iнтенсифiкацiя бiоконверсiї коливальним перемiшуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20