Follow
В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2014
842014
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
532010
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
512017
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
462008
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти
ВВ Джеджула
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
442011
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід, 5-8, 2017
402017
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
332006
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
332006
Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]
VV Dzhedzhula
Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian), 2014
272014
Modelling the process of making decisions on sources of financing of innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
Economic Annals-XXI 160 (7-8), 126-129, 2016
202016
Кластери в економіці України : колективна монографія
МП Войнаренка
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
20*2014
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 26-30, 2006
162006
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
152010
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, МЮ Дзюбко
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2018
142018
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
142016
Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи
ВВ Джеджула
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012
142012
Models and strategies for financing innovative energy saving activities
V Heyets, M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova, T Trocikowski
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012004, 2021
122021
Організаційно-економчний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
122018
Modeling of the process of personnel motivation for innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
WSEAS Transactions on Business and Economics, 17: 467-477., 2020
112020
Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, НО Оранська
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2017
112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20