В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2014
642014
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
462010
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
412008
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
262006
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
262006
Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]
VV Dzhedzhula
Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian), 2014
232014
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
212017
Кластери в економіці України : колективна монографія
МП Войнаренка
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
18*2014
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
162017
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
142010
Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи
ВВ Джеджула
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012
132012
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
132006
Енергозбереження в системах біоконверсії: навчальний посібник
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2006
122006
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
112016
Організаційно-економічний механізм забезпечення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012
112012
Закономірності розподілу температурних напорів за умов локального газорідинного омивання поверхні
СЙ Ткаченко, ДВ Степанов, ВВ Джеджула
Вісник ВПІ, 42-45, 2003
112003
Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Тернопільський національний економічний університет, 2013
102013
Iнтенсифiкацiя бiоконверсiї коливальним перемiшуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
102008
Економічна сутність інтегральної інвестиційної привабливості енергозбережувальних заходів
V Djedjula
Економічний часопис-ХХІ, 90-93, 2013
92013
Методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2012
92012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20