В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
В'ячеслав Джеджула /V. Dzhedzhula / V. V. Djedjula
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
ВВ Джеджула
ВНТУ, 2014
772014
Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохіна
ВНТУ, 2010
502010
Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2008
432008
Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств
ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова, ОГ Цвик
Інвестиції: практика та досвід 4: 5-8, 2017
342017
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
322006
Енергозбереження в системах біоконверсії
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
322006
Фінансовий аналіз та звітність: практикум
ІЮ Єпіфанова, ВВ Джеджула
Вінниця: ВНТУ, 2017
312017
Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти
ВВ Джеджула
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
252011
Enerhozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv: metodolohiia formuvannia, mekhanizm upravlinnia [Energy saving industrial enterprises: Methodology of formation, management mechanism]
VV Dzhedzhula
Vinnytsia: VNTU (in Ukrainian), 2014
232014
Кластери в економіці України : колективна монографія
МП Войнаренка
Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник АА, 2014
19*2014
Енергозберiгаючi вiдновлювальнi джерела теплопостачання
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула, КВ Анохiна
152010
Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності
МП Войнаренко, ВВ Джеджула, ІЮ Єпіфанова
Економічний часопис-ХХІ, 126-130, 2016
142016
Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи
ВВ Джеджула
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2012
142012
Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
ВНТУ, 2006
132006
Modelling the process of making decisions on sources of financing of innovation activity
M Voynarenko, V Dzhedzhula, I Yepifanova
Ekonomicniy chasopis 21 (160), 7-8, 2016
122016
Енергозбереження в сільськогосподарській біоконверсії. Навч. посіб
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
Вінниця.–ВНТУ, 2006
122006
Організаційно-економічний механізм забезпечення енергоефективності промислових підприємств
ВВ Джеджула
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012
112012
Закономірності розподілу температурних напорів за умов локального газорідинного омивання поверхні
СЙ Ткаченко, ДВ Степанов, ВВ Джеджула
Вісник ВПІ, 42-45, 2003
112003
Організаційно-економчний механізм енергозбереження
ЮВ Дзядикевич, ВЯ Брич, ВВ Джеджула, РБ Гевко, БР Гевко, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
102018
Iнтенсифiкацiя бiоконверсiї коливальним перемiшуванням субстрату. Монографiя
ГС Ратушняк, ВВ Джеджула
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20