Шевнюк, Олена Shevniuk, Olena
Шевнюк, Олена Shevniuk, Olena
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика
ОЛ Шевнюк
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2003
1052003
Культурологія
О Шевнюк
К.: Знання-Прес, 2007
94*2007
Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі
ОЛ Шевнюк
НПУ імені МП Драгоманова, 2004
682004
Українська та зарубіжна культура
О Шевнюк
навч. посіб./ОЛ Шевнюк.–К.: Знання-Прес, 2002
492002
Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя
ОЛ Шевнюк
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1995
341995
Історія костюма: навч. посіб
ОЛ Шевнюк
К.: Знання 375, 2008
302008
Світова художня культура: від первісного суспільства до початку середньовіччя: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.
ОП Щолокова, С Шип, ОЛ Шевнюк, ОМ Семашко
К.: Вища школа 175 (1), 2004
172004
Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах.
О Шевнюк
Київ, Освіта України, 2017
162017
Мистецькі дисципліни в реформаційних процесах євроінтеграції
О Шевнюк
Імідж сучасного педагога, 64-65, 2006
162006
Культурологічна освіта майбутнього вчителя
ОЛ Шевнюк
ДП Преса, 2003
142003
Структура і функції культурологічної освіти майбутнього вчителя
ОЛ Шевнюк
Вид-во" Логос", 2002
132002
Компаративні методи опанування мистецьких цінностей в контексті полікультурної освіти
ЛМ Масол
Педагогічні науки: Зб. наук. праць.– Вип 16, 2002
122002
До питання про розвиток музичної культури та освіти
Л Масол
Сiверянський лiтопис, 1995
121995
Мистецтво
ЛМ Масол, ОВ Гайдамака, НВ Очеретяна
Підручник для 9, 192-202, 2018
102018
Художня культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного напряму 10–11 класи (профільний рівень)
Л Масол, Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 2-11, 2010
102010
Проблема полікультурної підготовки студентів у зарубіжній педагогічній науці і практиці
ОА Дубасенюк, НВ Якса
Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український, україно …, 2010
102010
Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу
МП Назаренко
Кіровоград,–2009.–189 с, 2009
102009
Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу" Мистецтво"
Л Масол
Початкова школа, 46-54, 2007
102007
Зміст культурологічної освіти майбутнього вчителя
ОЛ Шевнюк
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2002
102002
Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання
СІ Дичковський
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20