Олександр Лисянський
Олександр Лисянський
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Changes in organic part of the soil and acid-base balance depending on green manure fertilization in podzolized chernozem
GM Hospodarenko, OL Lysianskyi
Agricultural Science and Practice, 11–18, 2016
22016
Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський, АЛ Лисянский
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
22015
Особливості удобрення культур сидерального пару
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Зб. наук. праць «Охорона ґрунтів»: мат. міжн. наук.-практ. конф …, 2014
2*2014
Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 7-16, 2016
12016
Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 190-198, 2015
12015
Вплив видів і доз мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному Лісостепу
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2014
1*2014
Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрених сидеральних парів
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Агрохімія і ґрунтознавство, 65-71, 2016
2016
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ СИДЕРАЛЬНИЙ ПАР–ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства: матеріали, 227, 2016
2016
Формирование органического вещества сидератами в зависимости от удобрения и их влияние на урожайность озимой пшеницы на черноземе оподзоленном Правобережной Лесостепи
ГМ ГОСПОДАРЕНКО, ОЛ ЛИСЯНСЬКИЙ
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 48-55, 2015
2015
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЯ СИДЕРАТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭМИССИИ С–СО2 НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОПОДЗОЛЕННОМ
ГН Господаренко, АЛ Лысянский
АГРОТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА, 31-35, 2015
2015
Формування органічної речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 48-55, 2015
2015
Влияние удобрения сидератов на интенсивность эмиссии С–СО2 на черноземе оподзоленному
Г. Н. Господаренко, А. Л. Лысянский
Агротехнологии ХХI века: Мат. Всероссийской науч.-практ. конф. с межд …, 2015
2015
Сидерати – резерв відтворення родючості ґрунту
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Агробізнес сьогодні, 31–37, 2015
2015
Особливості вивчення та оцінки ефективності сидерального пару
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Зб. наук. праць «Охорона ґрунтів» (спеціальний випуск): Мат. Всеукр. наук …, 2015
2015
Зміни маси 1000 зерен пшениці озимої залежно від удобрення сидерального пару
ЛО Л.
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої …, 2015
2015
Вплив сидеральних парів на врожай пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату: збірник …, 2015
2015
Влияние удобрения на особенности водопотребления сидератов и водный режим чернозема оподзоленного Правобережной Лесостепи
Г. Н. Господаренко, А. Л. Лысянский
Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, 151–157, 2015
2015
Особливості решток сидератів щодо здатності утримувати воду
ГМ Господаренко, ОЛ Лисянський
Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і …, 2015
2015
Урожай біомаси сидеральних культур залежно від норм мінеральних добрив
ОЛ Лисянський
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій …, 2014
2014
Оздоровлення ґрунтів культивуванням чорнобривців у сидеральному пару
Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський
Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії: матеріали …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20