Кафедра банківської справи ОНЕУ
Кафедра банківської справи ОНЕУ
Одеський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
1492010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ЕВ Крухмаль, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1472007
Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 13-23, 2011
942011
Банківський нагляд: навч. посіб.
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання 406, 2004
902004
Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, МИ Зверяков
Міністерство фінансів України, 2012
772012
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
672010
Курс адміністративного права України: підручник
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко, ІД Пастух, ВД Сущенко
К.: Юрінком Інтер, 2013
442013
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОГ Коренєва, ОГ Коренева
ВНЗ Національна академія управління, 2009
442009
Банківський нагляд
ВВ Коваленко
ДВНЗ" УАБС НБУ, 2007
432007
Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведені слідчих дій:[монографія]
ВВ Коваленко
Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007
392007
Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції
ВВ Коваленко
" East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015
382015
Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія
ЛВ Кузнєцова
О.: Видавництво «Атлант, 2009
372009
Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки
ВВ Коваленко
Фінанси України, 111-121, 2008
372008
Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
352006
Управління фінансовою стійкістю банків
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергєєва, МИ Зверяков, ЕС Сергеева
332016
Управління фінансовою стійкістю банків
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергєєва, МИ Зверяков, ЕС Сергеева
Атлант, 2014
322014
Теорія і практика кредитних відносин в Україні
Л Рябініна
Вісник НБУ, 26-29, 2002
312002
Організація профілактики економічної злочинності в Україні
ВВ Коваленко
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2004
292004
Стратегiчне управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвської системи: методологiя i практика: монографiя
ВВ Коваленко
262010
Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб.
ВВ Коваленко
К.: Знання України 332, 2006
252006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20