Кафедра банківської справи ОНЕУ
Кафедра банківської справи ОНЕУ
Одеський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
1902010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2007
1642007
Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 13-23, 2011
1062011
Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, МИ Зверяков
Міністерство фінансів України, 2012
912012
Банківський нагляд: навч. посіб.
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання 406, 2004
912004
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
812010
Курс адміністративного права України: підручник
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко, ІД Пастух, ВД Сущенко
К.: Юрінком Інтер, 2013
752013
Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій: монографія
ВВ Коваленко
Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007
512007
Управління фінансовою стійкістю банків
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергєєва, МИ Зверяков, ЕС Сергеева
462016
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ЕВ Крухмаль, ОГ Коренєва, ОГ Коренева
ВНЗ Національна академія управління, 2009
462009
Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія
ЛВ Кузнєцова
Одеса: Видавництво «Атлант, 2009
412009
Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції
ВВ Коваленко
" East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015
382015
Управління фінансовою стійкістю банків
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергєєва, МИ Зверяков, ЕС Сергеева
Атлант, 2014
372014
Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки
ВВ Коваленко
Фінанси України, 111-121, 2008
362008
Організація профілактики економічної злочинності в Україні: дис... докт. юрид. наук: 12.00. 07
ВВ Коваленко
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2004
352004
Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
342006
Управління фінансовою стійкістю банків: навчальний посібник
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергєєва
Одеса: Атлант, 2014
332014
Банківський нагляд: навчальний посібник
ВВ Коваленко
Суми: УАБС НБУ, 2007
332007
Теорія і практика кредитних відносин в Україні
Л Рябініна
Вісник НБУ, 26-29, 2002
312002
Банківська система України
ВВ Коваленко, ОГ Коренєва, КФ Черкашина, ЕФ Черкашина, ...
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
302010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20