Лариса Крючкова
Лариса Крючкова
НУБіПУ
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві
ВК Яворська, ІВ Драговоз, ЛО Крючкова
К.: Логос, 2006
252006
Хвороби озимої пшениці, які спричиняються некротрофними грибними патогенами, та методи їх діагностики
ЛО Крючкова
К, 2007
152007
Генетичнi основи стiйкостi пшеницi до грибних хвороб
ЛО Крючкова, ЛМ Нежигай, ТМ Чеченєва
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
92010
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus – активних антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы
П Грабова, Драговоз, Крючкова
Мікробіол. журнал 77 (6), 47-54, 2015
52015
Мiкрофлора насiння пшеницi
ЛО Крючкова
Захист рослин, 6, 1999
51999
Кореневі гнилі пшениці озимої-поширення в Північному Лісостепу України
ЛО Крючкова, НВ Грицюк
Карантин і захист рослин, 9-12, 2014
42014
Гриби роду Fusarium–збудники кореневих гнилей озимої пшениці
ЛО Крючкова
Захист і карантин рослин.–2000.–46.–С, 86-91, 0
4
Стимулювання ростових процесів та підвищення стійкості проти хвороб у проростках озимої пшениці під впливом регуляторів росту природного походження
ЛО Крючкова, ТІ Маковейчук
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
32007
Антагоністична активність штамів Bacillus amyloliquefaciens–перспективних агентів біоконтролю зернових культур
ІВ Драговоз, ЛА Пасічник, ДА Жукова, СВ Лапа, ЛО Крючкова, ...
Мікробіологічний журнал, 15-19, 2014
22014
Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу
ЛО Крючкова, НВ Грицюк
Захист і карантин рослин, 87-96, 2012
12012
Формування взаємовідношень між рослинами і грибними патогенами на прикладі основних хвороб пшениці
ЛО Крючкова
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
12010
Біологічний контроль фітопатогенних організмів в агроценозах з використанням бактерій роду Bacillus
МВП Т.І. Патика, Л.О. Крючкова
Садівництво 73, 142-148, 2018
2018
Біологічно активні метаболіти штаму Pseudomonas sp. 2303–інгібітори фітопатогенів і стимулятори росту рослин
ВВ Клочко, КО Чугунова, ЛО Крючкова, ТІ Бондар, СВ Федоренко, ...
Мікробіологічний журнал, 67-79, 2018
2018
ПАТОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТОВИХ ГРИБІВ-ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ПШЕНИЦІ PATHOGENICITY OF SOIL-BORNE FUNGI-CAUSAL AGENTS OF WHEAT ROOT DISEASES
ЛО КРЮЧКОВА
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія, 241-250, 2017
2017
Вплив ніобійвмісних нанокомпозитів на мікофлору насіння та ростові параметри проростків кукурудзи
ВЯ Оменюк, МВ Савчук, ЛО Крючкова, ОФ Антоненко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
2017
Історія досліджень фітопатогенних грибів та визначення їх вірулентності
ЛО КРЮчКОВА
Фактори експериментальної еволюції організмів 19, 252-256, 2016
2016
Специфічна дія біопрепарату на основі бацил щодо фітопатогенів
СВ Лапа, ЛО Крючкова, ЛА Данкевич, ЛВ Авдєєва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Штам Pseudomonas sp. 2303—активний антагоніст фітопатогенів та його антибіотичні властивості
ВВ Клочко, ЛБ Зелена, КО Чугунова, ПМ Царенко, ЛО Крючкова, ...
Доповіді НАН України, 2014
2014
Ураження пшениці грибком bipolaris sorokiniana та використання бактеріального антагонізму для боротьби із фітопатогеном
ЛО Крючкова, ЮФ Марченкова
Зернові продукти і комбікорми, 14-16, 2012
2012
Індукцiя захисних реакцiй у рослин озимої пшеницi регулятором росту бiовiтрекс-екстра
ВК Яворська, ІВ Драговоз, ЛО Крючкова, ГО Гладун, АВ Богданович, ...
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20