Підписатись
Лариса Крючкова
Лариса Крючкова
НУБіПУ
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регулятори росту на основі природної сировини та їх застосування в рослинництві
ВК Яворська, ІВ Драговоз, ЛО Крючкова, БО Курчiй
К.: Логос, 2006
242006
Хвороби озимої пшениці, які спричиняються некротрофними грибними патогенами, та методи їх діагностики
ЛО Крючкова
—Київ, 2007.—40 с, 2007
152007
Генетичнi основи стiйкостi пшеницi до грибних хвороб
ЛО Крючкова, ЛМ Нежигай, ТМ Чеченєва
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
112010
Biological control of leaf disease of barley with Bacillus strain
L Kriuchkova
Biologija 63 (3), 289-295, 2017
92017
Содержание салициловой кислоты в листьях проростков озимой пшеницы различной устойчивости к фитопатогенам
ЛА Крючкова, ТИ Маковейчук, ВК Яворская, БА Курчий
Физиология и биохимия культурных растений 38 (1), 45-52, 2006
72006
Мікофлора насіння пшениці
Л Крючкова
Захист рослин, 6, 1999
71999
Звичайна коренева гниль
ЛО Крючкова, ГФ Дударєва
Захист рослин, 10, 2000
62000
Гриби роду Fusarium–збудники кореневих гнилей озимої пшениці
ЛО Крючкова
Захист і карантин рослин.–2000.–46.–С, 86-91, 2000
62000
Збудники кореневих гнилей
ЛО Крючкова
Захист рослин, 9-10, 1998
61998
Кореневі гнилі пшениці озимої-поширення в Північному Лісостепу України
ЛО Крючкова, НВ Грицюк
Карантин і захист рослин, 9-12, 2014
52014
Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus – активних антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы
П Грабова, Драговоз, Крючкова
Мікробіол. журнал 77 (6), 47-54, 2015
42015
Антагоністична активність штамів Bacillus amyloliquefaciens–перспективних агентів біоконтролю зернових культур
ІВ Драговоз, ЛА Пасічник, ДА Жукова, СВ Лапа, ЛО Крючкова, ...
Мікробіологічний журнал, 15-19, 2014
32014
Стимулювання ростових процесів та підвищення стійкості проти хвороб у проростках озимої пшениці під впливом регуляторів росту природного походження
ЛО Крючкова, ТІ Маковейчук
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
32007
Біологічно активні метаболіти штаму Pseudomonas sp. 2303–інгібітори фітопатогенів і стимулятори росту рослин
ВВ Клочко, КО Чугунова, ЛО Крючкова, ТІ Бондар, СВ Федоренко, ...
Мікробіологічний журнал, 67-79, 2018
22018
Методи оцінки сортів озимої пшениці на стійкість до офіобольозу
ЛО Крючкова, НВ Грицюк
Захист і карантин рослин, 87-96, 2012
12012
Формування взаємовідношень між рослинами і грибними патогенами на прикладі основних хвороб пшениці
ЛО Крючкова
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
12010
Біологічний контроль фітопатогенних організмів в агроценозах з використанням бактерій роду Bacillus
МВП Т.І. Патика, Л.О. Крючкова
Садівництво 73, 142-148, 2018
2018
ПАТОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТОВИХ ГРИБІВ-ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ПШЕНИЦІ PATHOGENICITY OF SOIL-BORNE FUNGI-CAUSAL AGENTS OF WHEAT ROOT DISEASES
ЛО КРЮЧКОВА
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія, 241-250, 2017
2017
Вплив ніобійвмісних нанокомпозитів на мікофлору насіння та ростові параметри проростків кукурудзи
ВЯ Оменюк, МВ Савчук, ЛО Крючкова, ОФ Антоненко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
2017
Історія досліджень фітопатогенних грибів та визначення їх вірулентності
ЛО КРЮчКОВА
Фактори експериментальної еволюції організмів 19, 252-256, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20