Follow
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування
Verified email at ispp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія вищої школи: підручник.–2-е вид
ЛГ Подяк, ВІ Юрченко
К.: Каравала, 2008
534*2008
Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: ТОВ «Філ-студія 320, 6, 2006
512*2006
Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальь ний посібник
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ 267, 2003
3102003
Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. 2-ге вид.
ЮО Приходько, ВІ Юрченко
К.: Каравела, 2014
273*2014
Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2006
742006
Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб.
ОГ Мороз, ВО Сластьонін, ВІ Юрченко, ПМ Гусак, та ін.
Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, 2001
48*2001
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс
ОГ Мороз, В Юрченко
Наукові записки: зб. наук. пр.–К.: НПУ, 156-159, 2001
272001
Формування «Я-концепції» педагога в умовах педагогічного училища
ВІ Юрченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова …, 0
27*
Психологія вищої школи: курс лекцій
ВВ Кудіна, ВІ Юрченко
К.: КСУ, 2004
24*2004
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ВІ Юрченко
Освіта і управління 2 (4), 91-98, 1998
201998
Тривожність як прояв суперечностей “Я концепції” майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Педагогіка і психологія, 191, 1997
201997
Оптимізація взаємин у системі «Студент–викладач»
В Юрченко
Освіта і управління 1 (3), 103-110, 1997
181997
Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів
ОМ Мельник, ВІ Юрченко
Освіта і управління 4 (1-2), 106-114, 2001
142001
Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя
В Юрченко
Освіта і управління 2 (2), 51-58, 1998
141998
Psykholohiia vyshchoi shkoly
LH Podoliak, VI Yurchenko
Kyiv: TOV «Fil-studiia 320, 2006
132006
Формування “образу Я” особистості: етнопсихологічний аспект
В Юрченко
Освіта і управління 3 (1), 93-101, 1999
121999
Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою/Л
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Г Подоляк, 2006
112006
Загальна психологічна характеристика студентського віку: конспект лекції [Електронний ресурс]
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Вісник психології і педагогіки.–Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua, 2006
102006
Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти
ЛГ Подоляк
Освіта і управління 9 (3-4), 99-107, 2006
92006
Підготовка вчителя національної школи: етнопсихологічний і соціальний ракурс
ВІ Юрченко
Освіта і управління 7 (2), 103-113, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20