Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія вищої школи: підручник.–2-е вид
ЛГ Подяк, ВІ Юрченко
К.: Каравала, 2008
512*2008
Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: ТОВ «Філ-студія 320, 6, 2006
481*2006
Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальь ний посібник
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ 267, 2003
3022003
Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. 2-ге вид.
ЮО Приходько, ВІ Юрченко
К.: Каравела, 2014
234*2014
Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2006
782006
Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб.
ОГ Мороз, ВО Сластьонін, ВІ Юрченко, ПМ Гусак, та ін.
Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, 2001
44*2001
Формування «Я-концепції» педагога в умовах педагогічного училища
ВІ Юрченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова …, 0
28*
Психологія вищої школи: курс лекцій
ВВ Кудіна, ВІ Юрченко
К.: КСУ, 2004
252004
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс
ОГ Мороз, В Юрченко
Наукові записки: зб. наук. пр.–К.: НПУ, 156-159, 2001
222001
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ВІ Юрченко
Освіта і управління 2 (4), 91-98, 1998
221998
Тривожність як прояв суперечностей “Я концепції” майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Педагогіка і психологія, 191, 1997
181997
Оптимізація взаємин у системі «Студент–викладач»
В Юрченко
Освіта і управління 1 (3), 103-110, 1997
161997
Керівництво педагогічної практики: діагностика і психологічна підтримка студентів
О Мельник, О Юрченко
Освіта і управління.–2000 4 (1-2), 106-107, 2001
142001
Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя
В Юрченко
Освіта і управління 2 (2), 51-58, 1998
121998
Загальна психологічна характеристика студентського віку: конспект лекції [Електронний ресурс]
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Вісник психології і педагогіки.–Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua, 2006
102006
Формування “образу Я” особистості: етнопсихологічний аспект
В Юрченко
Освіта і управління 3 (1), 93-101, 1999
101999
Я концепція” як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Психологія: Зб. наук. праць.–К.: КПУ, 31-35, 1999
101999
Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою/Л
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Г Подоляк, 2006
92006
Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти
ЛГ Подоляк
Освіта і управління 9 (3-4), 99-107, 2006
92006
Підготовка вчителя національної школи: етнопсихологічний і соціальний ракурс
В Юрченко
Освіта і управління 7 (2), 103-113, 2004
72004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20