Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, кафедра психології та педагогіки
Підтверджена електронна адреса в tnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: ТОВ «Філ-студія 320, 6, 2006
533*2006
Педагогіка і психологія вищої школи
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2003
1922003
Психологічний словник-довідник: навч. посіб.
ЮО Приходько, ВІ Юрченко
К.: Каравела, 2012
1142012
Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2006
48*2006
Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб.
ОГ Мороз, ВО Сластьонін, ВІ Юрченко, ПМ Гусак, та ін.
Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, 2001
34*2001
Формування “Я-концепції” майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища
ВІ Юрченко
Юрченко Віктор Іванович, 1997
171997
Психологія вищої школи: підручник.–2-е вид
ЛГ Подяк, ВІ Юрченко
К.: Каравала, 2008
15*2008
Психологія вищої школи: підручник для студ. вищ. навч. закл.
ЛГ Подоляк
К.: Каравела, 2008
142008
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс
ОГ Мороз, ВІ Юрченко
Наукові записки: зб. наук. статей НПУ ім. МП Драгоманова.–Київ, 156-159, 2001
142001
Тривожність як прояв суперечностей “Я концепції” майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Педагогіка і психологія, 191, 1997
141997
Психологія вищої школи: курс лекцій
ВВ Кудіна, ВІ Юрченко
К.: КСУ, 2004
122004
Формування “Образу-Я” особистості: етнопсихологічний аспект
В Юрченко
Освіта і управління 3 (1), 93-101, 1999
111999
Оптимізація взаємин у системі «Студент–викладач»
В Юрченко
Освіта і управління 1 (3), 103-110, 1997
111997
Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів
ОМ Мельник, ВІ Юрченко
Освіта і управління 4 (1-2), 106-114, 2001
102001
Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя
В Юрченко
Освіта і управління 2 (2), 51-58, 1998
101998
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ВІ Юрченко
Освіта і управління 2 (4), 91-98, 1998
101998
Я концепція” як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Психологія: Зб. наук. праць.–К.: КПУ, 31-35, 1999
81999
Психологія вищої школи. Практикум: навч. посібн. для студ. ВНЗ
ЛГ Подоляк
К.: Каравела, 2008
6*2008
Психологія вищої школи: навч. посіб.[Електронний ресурс]
ЛГ Подоляк
К.: ТОВ „Філ-студія, 2006
52006
Загальна психологічна характеристика студентського віку
ЛГ Подоляк
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua/Подоляк_Л. Г., _Юрченко_В. І …, 2006
42006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20