Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія вищої школи: підручник.–2-е вид
ЛГ Подяк, ВІ Юрченко
К.: Каравала, 2008
403*2008
Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: ТОВ «Філ-студія 320, 6, 2006
379*2006
Педагогіка і психологія вищої школи
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2003
2502003
Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. 2-ге вид.
ЮО Приходько, ВІ Юрченко
К.: Каравела, 2014
183*2014
Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2006
652006
Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: Каравела 336, 2008
492008
Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб.
ОГ Мороз, ВО Сластьонін, ВІ Юрченко, ПМ Гусак, та ін.
Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, 2001
44*2001
Вплив взаємин між студентами і викладачами на Я-концепцію майбутнього фахівця
ВО Рябова
Водний транспорт, 138-143, 2013
322013
Формування «Я-концепції» педагога в умовах педагогічного училища
ВІ Юрченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова …, 0
26*
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс
ОГ Мороз, В Юрченко
Наукові записки: зб. наук. пр.–К.: НПУ, 156-159, 2001
192001
Психологія вищої школи: курс лекцій
ВВ Кудіна, ВІ Юрченко
К.: КСУ, 2004
152004
Тривожність як прояв суперечностей “Я концепції” майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Педагогіка і психологія, 191, 1997
151997
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ВІ Юрченко
Освіта і управління 2 (4), 91-98, 1998
141998
Керівництво педагогічної практики: діагностика і психологічна підтримка студентів
О Мельник, О Юрченко
Освіта і управління.–2000 4 (1-2), 106-107, 2001
132001
Оптимізація взаємин у системі «Студент–викладач»
В Юрченко
Освіта і управління 1 (3), 103-110, 1997
121997
Формування “Образу-Я” особистості: етнопсихологічний аспект
В Юрченко
Освіта і управління 3 (1), 93-101, 1999
101999
Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя
В Юрченко
Освіта і управління 2 (2), 51-58, 1998
101998
Я концепція” як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Психологія: Зб. наук. праць.–К.: КПУ, 31-35, 1999
91999
Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи
О Мороз, В Юрченко
О. Мороз, В. Юрченко. Наукове проектування інноваційних та альтернативних …, 2000
72000
Психологія вищої школи: навч. посіб.[Електронний ресурс]
ЛГ Подоляк
К.: ТОВ «Філ-студія, 2006
6*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20