Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Юрченко Віктор Іванович | В.І. Юрченко | Viktor Yurchenko | orcid.org/0000-0003-4378-9841
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія вищої школи: підручник.–2-е вид
ЛГ Подяк, ВІ Юрченко
К.: Каравала, 2008
439*2008
Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
К.: ТОВ «Філ-студія 320, 6, 2006
431*2006
Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник/За заг. ред. ОГ Мороза
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 32, 2003
2692003
Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. 2-ге вид.
ЮО Приходько, ВІ Юрченко
К.: Каравела, 2014
199*2014
Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки
ОГ Мороз, ОС Падалка, ВІ Юрченко
К.: НПУ, 2006
662006
Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посіб.
ОГ Мороз, ВО Сластьонін, ВІ Юрченко, ПМ Гусак, та ін.
Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, 2001
46*2001
Формування «Я-концепції» педагога в умовах педагогічного училища
ВІ Юрченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова …, 0
26*
Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс
ОГ Мороз, ВІ Юрченко
Наукові записки: зб. наук. пр.–К.: НПУ, 156-159, 2001
212001
Психологія вищої школи: курс лекцій
ВВ Кудіна, ВІ Юрченко
К.: КСУ, 2004
202004
Тривожність як прояв суперечностей “Я концепції” майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Педагогіка і психологія, 191, 1997
151997
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ВІ Юрченко
Освіта і управління 2 (4), 91-98, 1998
141998
Оптимізація взаємин у системі «Студент–викладач»
В Юрченко
Освіта і управління 1 (3), 103-110, 1997
141997
Керівництво педагогічної практики: діагностика і психологічна підтримка студентів
О Мельник, О Юрченко
Освіта і управління.–2000 4 (1-2), 106-107, 2001
132001
Формування “Образу-Я” особистості: етнопсихологічний аспект
В Юрченко
Освіта і управління 3 (1), 93-101, 1999
111999
Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя
В Юрченко
Освіта і управління 2 (2), 51-58, 1998
111998
Я концепція” як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
ВІ Юрченко
Психологія: Зб. наук. праць.–К.: КПУ, 31-35, 1999
91999
Загальна психологічна характеристика студентського віку: конспект лекції [Електронний ресурс]
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Вісник психології і педагогіки.–Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua, 2006
82006
Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою [Электронный ресурс]
ЛГ Подоляк, ВІ Юрченко
Режим доступу: http://www. psyh. kiev. ua, 2006
72006
Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти
ЛГ Подоляк
Освіта і управління 9 (3-4), 99-107, 2006
72006
Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи
О Мороз, В Юрченко
О. Мороз, В. Юрченко. Наукове проектування інноваційних та альтернативних …, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20