Андрій Доронін / A. Doronin
Андрій Доронін / A. Doronin
Національна академія аграрних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене naas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк, АВ Доронін
К.: ННЦ “ІАE”, 2012
1332012
Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні
АВ Доронін
Сталий розвиток економіки, 51-55, 2013
202013
Efektyvnist vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv ta tsukru v Ukraini [The production efficiency of sugar beet and sugar in Ukraine]
AV Doronin
Stalyi rozvytok ekonomiky-Sustainable economic development, 3 (20), 51-55, 2013
102013
Сучасний стан зернового ринку в Україні
АВ Доронін
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 270-276, 2014
82014
Роль інтегрованих компаній у підвищенні конкурентоспроможності цукробурякового виробництва
АВ Доронін
Економіка АПК, 33–38, 2011
62011
Конкурентні переваги біоетанолу з продукції цукробурякового виробництва
АВ Доронін
Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах України, 187–189, 2013
52013
Оцінка діяльності та перспективи розвитку цукробурякового виробництва України
МЮ Коденська, АВ Доронін
Агро інком, 18-24, 2010
42010
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ АПК
АВ Доронін
22012
Механізм формування виробництва конкурентоспроможної цукробурякової продукції на внутрішньому та світовому ринках
АВ Доронін
Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності …, 2009
22009
Механізм формування виробництва конкурентоспроможної цукробурякової продукції на внутрішньому та світовому ринках
АВ Доронін
Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету …, 2009
22009
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПА ИВА В УКРАЇНІ
А Доронін, В Рибчак, О Поліщук
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 2, 145-152, 2017
12017
Роль міжнародного менеджменту у формуванні сучасних підходів до міжнародного бізнесу
АВ Доронін, ВО Либа, ДС Ревенко
Видавничий дім «Гельветика», 2017
12017
Quality of sugar beet seeds and the ways of its increase
L Каrpuk, S Vachniy, O Krykunova, A Pavlichenko, V Doronin, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2016
12016
Конкурентоспроможність виробництва біопалива на підприємствах АПК в контексті продовольчої безпеки України
АВ Доронін
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2015
12015
Еколого-економічні аспекти вирощування насіння цукрових буряків в Україні
АВ Доронін
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
12014
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
АВ Доронін
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 3 червня 2010 р.), 22, 2010
12010
Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes
A Doronin, L Karpuk, O Zakharchenko, NZM Salleh
Bookmarked Publishing & Editing, 2019
2019
Ecological-economical aspects of the production of alternative kinds of fuel in agricultural enterprises Ukraine
A Doronin, L Karpuk
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2019
2019
Потенціал виробництва біогазу в галузі тваринництва України
АВ Доронін
Продовольчі ресурси, 202-209, 2019
2019
Crop production as the basis of the production of alternative fuels
A Doronin, O Rybchak, O Polishchuk
Turystyka i Rozwój Regionalny 10, 23-31, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20