Яковлев Денис Вікторович
Яковлев Денис Вікторович
National University "Odessa Law Academy", Department of Psyсhology, Political Science and Sociology
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Політична взаємодія як комунікативний процес: медіатизація, демократизація, раціоналізація: монографія
ДВ Яковлев
Одеса: Астропринт, 2009
502009
Alea jacta est: вибір як елемент соціальної взаємодії
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015
122015
Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму
ДВ Яковлев
Севастопольский национальный технический университет, 2008
12*2008
Політична інтеракція у сучасній Україні: особливості та складові
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
11*2009
Опоненти демократії: роль партії влади та медіакратії у пострадянській політиці
ДВ Яковлев
Молодий вчений, 198-201, 2014
10*2014
Світанок демократії: два вибори і три конверти останнього генсека
Д Яковлев
Молодий вчений: науковий журнал, 23, 2015
92015
Раціональний вибір політичних акторів як фундаментальна умова переходу до демократії
ДВ Яковлев
Актуальні проблеми політики, 28-36, 2012
92012
Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
72003
Раціоналізація політичної взаємодії: ретроспектива і перспектива
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
32010
Політичні дебати як засіб раціоналізації політичної взаємодії
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
32010
Комунікативні чинники формування демократичної політики
ДВ Яковлев
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 167-175, 2007
32007
Трансформації політичної влади в інформаційну добу
ДВ Яковлев
Астропринт, 2007
32007
Масс-медиа и реальность: опыт политической трансформации
ДВ Яковлев
Філософія, культура, життя: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: Наука і світ …, 1999
31999
Вибір київського князя: спадок, випадок, доля?
ДВ Яковлев
Молодий вчений, 129-134, 2015
22015
Підхід раціонального вибору в дослідженні міжнародних відносин
ДВ Яковлев
Наукові праці. Політологія 228 (216), 2014
22014
Роль суспільних електронних медіа у політичній інтеракції
ДВ Яковлев, ПО Колотвін
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2013
22013
Раціоналізація політичної комунікації як альтернатива медиатизації взаємодії влади та суспільства в Україні.
ДВ Яковлев
22011
Медіакратія–новий політичний клас
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014
12014
Опортуністична поведінка як складова політичних реформ
ДВ Яковлев, ДВ Яковлев
12014
Політична раціоналізація в умовах переходу до демократії
ДВ Яковлев
Перспективи, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20