Тамара Айрапетян
Тамара Айрапетян
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012
222012
Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Доповіді НАНУ, 55-60, 2015
182015
Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник.
ТС Айрапетян
112010
Конспект лекцій з дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення»(Модуль 2. Очистка стічних вод)(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу …
ТС Айрапетян
92014
Підвищення ефективності біологічного очи-щення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 106-109, 2015
72015
Повышение эффективности работы аэротенков
АЯ Олейник, ТС Айрапетян
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 216-224, 2015
62015
OXYGEN REGIME IN RESEARCH ON THE WORK OF PLUGFLOW AERATION TANKS WITH FIXED BIOMASSES
TA A. Oleynik
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
52017
The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis
AТ Oleynik A
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2016
52016
Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 199-201, 2014
42014
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103–Гідротехніка …
ТС Айрапетян
42008
Modelling of the waste water treatment from the organic contaminations in the bioreactors-aerotanks with suspended (free flowing) and fixed biocenosis.
AT Oleynik A.
Reports of the National Academy of the Sciences of the Ukraine, 56-61, 0
4*
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Прикладна гідромеханіка, 2015
32015
Исследование влияния аэрации на показатели сточных вод и активного ила на выходе аэротенка
АТ Горносталь С., Петухова Е.
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2015
32015
Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом
ОЯ Олiйник, ТС Айрапетян
Доповіді Національної академії наук України, 55-60, 2015
32015
Теоретические основы активирования растворов коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды
С Эпоян, С Душкин, Т Айрапетян
MOTROL. Соmission оf motorization and еnеrgetics іn agricalture.–Lublin …, 2014
32014
Современные водяные системы пожаротушения
СМ Эпоян, ОГ Друшляк, ОГ Исакиева, ТС Айрапетян, НА Бруев
Научный вестник строительства, 95, 2011
32011
Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 123-130, 2016
22016
Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян, СМ Курганська
Науковий вісник будівництва, 177-184, 2016
22016
Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод
СА Горносталь, ЕА Петухова
Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури, 2015
22015
Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі»(для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія).
ТС Айрапетян
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20