Тамара Айрапетян
Тамара Айрапетян
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Доповіді НАНУ 5, 55-60, 2015
272015
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012
222012
Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник.
ТС Айрапетян
162010
Водовідведення та очистка стічних вод міста
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник …, 2012
102012
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод»(для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092601, 7.06010108, 8 …
ТС Айрапетян
92014
Підвищення ефективності біологічного очи-щення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 106-109, 2015
82015
OXYGEN REGIME IN RESEARCH ON THE WORK OF PLUGFLOW AERATION TANKS WITH FIXED BIOMASSES
TA A. Oleynik
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
72017
The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis
AТ Oleynik A
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2016
72016
Повышение эффективности работы аэротенков
АЯ Олейник, ТС Айрапетян
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 216-224, 2015
72015
Конспект лекцій з дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення»(Модуль 2. Очистка стічних вод)(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу …
ТС Айрапетян
62014
Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 199-201, 2014
52014
Современные водяные системы пожаротушения
СМ Эпоян, ОГ Друшляк, ОГ Исакиева, ТС Айрапетян, НА Бруев
Научный вестник строительства, 95, 2011
52011
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103–Гідротехніка …
ТС Айрапетян
52008
Modelling of the waste water treatment from the organic contaminations in the bioreactors-aerotanks with suspended (free flowing) and fixed biocenosis.
AT Oleynik A.
Reports of the National Academy of the Sciences of the Ukraine, 56-61, 0
5*
Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом
ОЯ Олiйник, ТС Айрапетян
Доповіді Національної академії наук України, 55-60, 2015
42015
Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом
К Айрапетян
Науковий вісник будівництва 91 (1), 200-205, 2018
32018
The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading
AТ Oleynik А., Kalugin Yu.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 17-23, 2017
3*2017
Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
КНУБА, 2016
32016
Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аэротенк
СА Горносталь, ЕА Петухова, ТС Айрапетян
ХНУБА, 2016
32016
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Прикладна гідромеханіка, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20