Тамара Айрапетян
Тамара Айрапетян
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012
222012
Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Доповіді НАНУ, 55-60, 2015
212015
Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник.
ТС Айрапетян
132010
Конспект лекцій з дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення»(Модуль 2. Очистка стічних вод)(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу …
ТС Айрапетян
112014
Підвищення ефективності біологічного очи-щення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 106-109, 2015
82015
OXYGEN REGIME IN RESEARCH ON THE WORK OF PLUGFLOW AERATION TANKS WITH FIXED BIOMASSES
TA A. Oleynik
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
72017
Повышение эффективности работы аэротенков
АЯ Олейник, ТС Айрапетян
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 216-224, 2015
72015
The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis
AТ Oleynik A
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2016
62016
Modelling of the waste water treatment from the organic contaminations in the bioreactors-aerotanks with suspended (free flowing) and fixed biocenosis.
AT Oleynik A.
Reports of the National Academy of the Sciences of the Ukraine, 56-61, 0
6*
Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 199-201, 2014
42014
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103–Гідротехніка …
ТС Айрапетян
42008
Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
КНУБА, 2016
32016
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Прикладна гідромеханіка, 2015
32015
Исследование влияния аэрации на показатели сточных вод и активного ила на выходе аэротенка
АТ Горносталь С., Петухова Е.
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2015
32015
Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом
ОЯ Олiйник, ТС Айрапетян
Доповіді Національної академії наук України, 55-60, 2015
32015
Теоретические основы активирования растворов коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды
С Эпоян, С Душкин, Т Айрапетян
MOTROL, 11, 2014
32014
Современные водяные системы пожаротушения.–«Науковий вісник будівництва»
СМ Эпоян, ОГ Друшляк, ОГ Исакиева, ТС Айрапетян, НА Бруев
Х.: ХДТУБА, 32-37, 2011
32011
Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі»(для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія).
ТС Айрапетян
32008
Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом
К Айрапетян
Науковий вісник будівництва 91 (1), 200-205, 2018
22018
The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading
AТ Oleynik А., Kalugin Yu.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 17-23, 2017
2*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20