Підписатись
Тамара Айрапетян
Тамара Айрапетян
Інші іменаTamara Airapetian, Т.С. Айрапетян
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ–Харків, КНУБА, ХНУБА 572, 2012
542012
Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах-аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Доповіді НАНУ 5, 55-60, 2015
322015
Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник.
ТС Айрапетян
242010
Конспект лекцій з дисциплін «Очистка побутових стічних вод» та «Споруди та обладнання водовідведення»(Модуль 2. Очистка стічних вод)(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу …
ТС Айрапетян
212014
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103–Гідротехніка …
ТС Айрапетян
162017
Технологія очистки промислових стічних вод: конспект лекцій, Харків: ХНУМГ ім
ТС Айрапетян
ОМ Бекетова, 2017
122017
Підвищення ефективності біологічного очи-щення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 106-109, 2015
92015
The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis
AТ Oleynik A
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2016
82016
Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Науковий вісник будівництва, 199-201, 2014
82014
OXYGEN REGIME IN RESEARCH ON THE WORK OF PLUGFLOW AERATION TANKS WITH FIXED BIOMASSES
TA A. Oleynik
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017
72017
Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень
ТС Айрапетян, СВ Телима, ОЯ Олійник
Доповіді Національної академії наук України, 21-27, 2017
72017
Моделювання очистки стiчних вод вiд органiчних забруднень в бiореакторах-аеротенках зi зваженим (вiльноплаваючим) i закрiпленим бiоценозом
ОЯ Олiйник, ТС Айрапетян
Доповіді Національної академії наук України, 55-60, 2015
72015
The use of nonlinear kinetics Mono at modeling ideal mix aeration tank with the suspended and the fixed biocenosis with a biofilm on additional loading
AТ Oleynik А., Kalugin Yu.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 17-23, 2017
6*2017
Теорія і розрахунки біологічної очистки стічних вод в аеротенках зі зваженим (вільноплаваючим) і закріпленим на додаткових пристроях біоценозом
ОЯ Олійник, ТС Айрапетян
Прикладна гідромеханіка, 2015
62015
Раціональне використання водних ресурсів: Навчальний посібник
СМ Епоян, СП Пашкова, ТС Айрапетян, ВМ Волков
Харків: ХНУБА, ТОВ «ТО Екслюзив, 2016
52016
Повышение эффективности работы аэротенков
АЯ Олейник, ТС Айрапетян
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 216-224, 2015
52015
Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод
СА Горносталь, ОА Петухова, ТС Айрапетян
Науковий вiсник будівництва, 255-258, 2015
52015
Исследование влияния аэрации на показатели сточных вод и активного ила на выходе аэротенка
АТ Горносталь С., Петухова Е.
MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish …, 2015
52015
Современные водяные системы пожаротушения.–«Науковий вісник будівництва»
СМ Эпоян, ОГ Друшляк, ОГ Исакиева, ТС Айрапетян, НА Бруев
Х.: ХДТУБА, 32-37, 2011
52011
Modelling of the waste water treatment from the organic contaminations in the bioreactors-aerotanks with suspended (free flowing) and fixed biocenosis.
AT Oleynik A.
Reports of the National Academy of the Sciences of the Ukraine, 56-61, 0
5*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20