Леонід Черноватий
Леонід Черноватий
професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика викладання перекладу
ЛМ Черноватий
Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи.[укр …, 2013
1322013
Методика викладання перекладу
ЛМ Черноватий
Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи.[укр …, 2013
1322013
Переклад англомовної юридичної літератури: навчальний посібник
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Нова Книга, 2002
412002
Переклад англомовної юридичної літератури: навчальний посібник
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Нова Книга, 2002
412002
Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу
ЛМ Черноватий
Вісник Сумського держ. ун-ту, 36, 2002
222002
Практичний курс англійської мови
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан, НМ Ковальчук, ІП Ярощук, ТВ Ганічева, ...
Вінниця: Нова книга, 2008
20*2008
Особливості навчальних матеріалів для підготовки перекладачів
ЛМ Черноватий
Вісник СумДУ, 37, 2002
192002
Типологія вправ для формування навичок усного перекладу
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева
Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу.–Горлівка: ГДПІІМ, 150-158, 2007
152007
Переклад англомовної економічної літератури
ЛІ Черноватий, ВІ Карабан, ОІ Пенькова, ІП Ярощук
Вінниця: Нова книга, 2007
152007
Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Вінниця: Нова книга 1, 276, 2006
132006
Методика викладання перекладу як спецiальностi: Пiдручник для студ. вищих заклад. освiти за спецiальнiстю “Переклад”
ЛМ Черноватий
122013
Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності
ЛМ Черноватий
Вісник Харк. нац. ун-ту ім.. ВН Каразіна, 192-197, 2004
122004
Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс.[укр./англ.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2007
112007
Зміст поняття фахова компетентність перекладача як складової методики навчання
ЛМ Черноватий
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-86, 2014
102014
Зміст поняття фахова компетентність перекладача як складової методики навчання
ЛМ Черноватий
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-86, 2014
102014
Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу./За …
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан, ОО Омелянчук
Ключевые слова: термин, терминология, перевод, сравнительный анализ …, 2006
102006
Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови серія dictum factum
Л Черноватий
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
92010
Психолінгвістичні основи теорії педагогічної граматики
ЛМ Черноватий
Х.: Основа, 2006
92006
Проблеми оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з англійської мови на українську
ЛМ Черноватий, ОМ Гінзбург
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія …, 2009
82009
Психологічні аспекти підготовки майбутніх перекладачів
ЛМ Черноватий, ТВ Ганічева
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна, 224-227, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20