Follow
Казьмір Любомир, Kazmir L.
Казьмір Любомир, Kazmir L.
Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації
МІ Мельник, СД Щеглюк, ОВ Кушнірецька, ІВ Лещух, ЛП Казьмір
46*2016
Transformation Processes in the Western Ukraine: Concepts for a Sustainable Land Use
M Roth, R Nobis, V Stetsiuk, et al.
Weißensee-Verlag, 2008
36*2008
Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи
Л Шевчук, та ін.
25*2011
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Малі міста.
ЛТ Шевчук, МІ Мельник, ЛП Казьмір, та ін.
22*2013
Туризм як форма активізації розвитку сільських депресивних територій
Вісник Львівського університету, 13-21, 2008
21*2008
Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі
ПГ Казьмір, та ін.
16*2009
Ландшафтно-екологічний підхід до землевпорядного проектування
ЛП Казьмір
Вісник Львівського ДАУ, 61 - 65, 1998
16*1998
Інституціональний підхід у теорії управління землекористуванням
ЛП Казьмір
Землеустрій і кадастр, 24-34, 2010
13*2010
Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій
ПГ Казьмір, МГ Ступень, ЛП Казьмір
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 81-90, 2011
12*2011
Концептуальні засади оптимізації сільськогосподарського землекористування
МГ Ступень, ЛП Казьмір
Вісник Львівського нац. аграрн. ун.-ту. Сер.: Економіка АПК, 2010
112010
Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Institutional aspects of ecologization of agricultural land use in Ukraine
М Ступень, Л Казьмір
Економіст, 53-56, 2014
92014
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу : науково-аналітична доповідь
МІ Мельник
ІРД НАН України, 2014
82014
Організаційно-економічні засади екологічно збалансованого сільськогосподарського землекористування
ЛП Казьмір
7*2015
Еколого-економічне обґрунтування проектів землевпорядкування сільськогосподарських підприємств
ЛП Казьмір, ЛП Казьмір, ОЄ Федечко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК, 2, 2012
72012
Регіональні особливості землевпорядкування
ПГ Казьмір, ЛП Казьмір
Львів : ЛДАУ, 2007
72007
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою
ЛТ Шевчук
72007
Землевпорядне проектування : Організація угідь і сівозмін та впорядкування території сівозмін
ПГ Казьмір, ЛП Казьмір
ЛДАУ, 2007
72007
Трансформація земельного устрою в Україні: проблеми теорії і практики
МС Богіра, та ін.
6*2011
Проект землевпорядкування сільськогосподарського підприємства як ключовий документ в системі управління землекористуванням
П Казьмір, Л Казьмір
Вісник Львівського державного аграрного університету: землевпорядкування і …, 2007
62007
Особливості просторової організації приміських зон великих міст
Л Казьмір
6*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20