Казьмір Любомир, Kazmir L., Казьмир Л.П.
Казьмір Любомир, Kazmir L., Казьмир Л.П.
Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Transformation Processes in the Western Ukraine: Concepts for a Sustainable Land Use
M Roth, R Nobis, V Stetsiuk, et al.
Weißensee-Verlag, 2008
31*2008
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації
МІ Мельник, СД Щеглюк, ОВ Кушнірецька, ІВ Лещух, ЛП Казьмір
27*2016
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. Малі міста.
ЛТ Шевчук, МІ Мельник, ЛП Казьмір, та ін.
15*2013
Туризм як форма активізації розвитку сільських депресивних територій
Вісник Львівського університету, 13-21, 2008
14*2008
Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи
Л Шевчук, та ін.
11*2011
Концептуальні засади модернізації системи управління розвитком сільських територій
ПГ Казьмір, МГ Ступень, ЛП Казьмір
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 81-90, 2011
11*2011
Концептуальні засади оптимізації сільськогосподарського землекористування
МГ Ступень, ЛП Казьмір
Вісник Львівського нац. аграрн. ун.-ту. Сер.: Економіка АПК, 2010
82010
Інституціональний підхід у теорії управління землекористуванням
ЛП Казьмір
Землеустрій і кадастр, 24-34, 2010
7*2010
Ландшафтно-екологічний підхід до землевпорядного проектування
ЛП Казьмір
Вісник Львівського ДАУ, 61 - 65, 1998
7*1998
Метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу : науково-аналітична доповідь
МІ Мельник
ІРД НАН України, 2014
62014
Проект землевпорядкування сільськогосподарського підприємства як ключовий документ в системі управління землекористуванням
П Казьмір, Л Казьмір
Вісник Львівського державного аграрного університету: землевпорядкування і …, 2007
62007
Особливості просторової організації приміських зон великих міст
Л Казьмір
6*2005
Інституціональні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Institutional aspects of ecologization of agricultural land use in Ukraine
М Ступень, Л Казьмір
Економіст, 53-56, 2014
52014
Еколого- економічне обґрунтування проектів землевпорядкування сільськогосподарських під приємств / Ecological and economical ground of land use organization projects of …
ПГ Казьмір, ЛП Казьмір, ОЄ Федечко
Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту. Економіка АПК, 109-115, 2012
52012
Магістральний напрямок екологізації сільськогосподарського землекористування та завдання землевпорядкування
ПГ Казьмір, ЛП Казьмір
Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку, 2005
52005
Metropolization dualism
LP Kazmir, OV Kushniretska
Prospects of world science – 2015, 47-50, 2015
42015
Метрополізація: сутність, особливості ідентифікації та концептуальні засади досліджень / Metropolization: nature, peculiarities of identification and conceptual foundations of …
ЛП Казьмір, МГ Ступень, ПГ Казьмір
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр., 61-74., 2013
42013
Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно-екологічній основі
ПГ Казьмір, та ін.
4*2009
Просторова структура сільських територій Польщі та стратегічні напрями її удосконалення / Spatial structure of rural areas of Poland and strategic directions of its improvement
Ф Вох, Л Казьмір
Вісник Львівського державного аграрного університету, 2008
42008
Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою
ЛТ Шевчук
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20