Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2009
916*2009
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, АМ Колот
КНЕУ, 2006
1512006
Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання
ІЛ Петрова
К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 256, 1997
671997
Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія
ІЛ Петрова
К.: Дорадо 296, 2010
52*2010
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
48*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
40*2010
Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи
ІЛ Петрова
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць 2, 214-223, 2005
27*2005
Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами
І Петрова
Україна: аспекти праці, 23-28, 2008
242008
Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості
І Петрова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2006
242006
Ринок праці: процес сегментації
ІЛ Петрова
К.: УДПУ 178, 47, 1996
241996
Стратегічне управління людськими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Петрова
ІЛ Петрова
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013
23*2013
Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні
І Петрова
Україна: аспекти праці, 3-7, 2013
22*2013
Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства
І Петрова
Україна: аспекти праці, 22-27, 2001
212001
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ 500, 2017
172017
Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України
ІЛ Петрова
Ефективна економіка, 2013
172013
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
17*2010
Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи
ІЛ Петрова
Економіка та держава, 19-21, 2005
162005
Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг
ІЛ Петрова
Ринок праці та освітніх послуг: пошук взаємодії/під ред. ІЛ Петрова. Вип 1 …, 2007
152007
Ринок праці. Соціальні наслідки Євроінтеграції України
ІЛ Петрова
К.: Фонд Фрідріха Еберта, 2012
14*2012
Управління персоналом, засноване на компетенціях
ІЛ Петрова
Вісник Прикарпатського університету. Економіка.–2009.–Вип 7, 160-166, 2009
13*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20