Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Петрова Ірина Леонідівна; Петрова Ирина Леонидовна; Iryna Petrova
Підтверджена електронна адреса в krok.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2009
1170*2009
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, АМ Колот
КНЕУ, 2006
2012006
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
101*2012
Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія
ІЛ Петрова, ТІ Шпильова, НП Сисоліна
К.: Дорадо 320, 127, 2010
92*2010
Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання
ІЛ Петрова
К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 256, 1997
801997
Стратегічне управління людськими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Петрова
ІЛ Петрова
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013
59*2013
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
55*2010
Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи
ІЛ Петрова
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць 2, 214-223, 2005
51*2005
Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні
І Петрова
Україна: аспекти праці, 3-7, 2013
43*2013
Ринок праці: процес сегментації
ІЛ Петрова
К.: УДПУ, 108, 1996
321996
Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України
ІЛ Петрова
Ефективна економіка, 2013
312013
Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами
І Петрова
Україна: аспекти праці, 23-28, 2008
302008
Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства
І Петрова
Україна: аспекти праці, 22-27, 2001
252001
Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи
ІЛ Петрова
Економіка та держава, 19-21, 2005
232005
Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості
І Петрова
Україна: аспекти праці, 3-8, 2006
222006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
212017
Стратегія підприємства: адаптаці організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія ; за ред. д-р екон. наук, проф. Наливайка].
ПІЛ Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М.
К.:КНЕУ,, 2013
212013
Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування
І Петрова, В Близнюк, Г Куліков
Україна: аспекти праці, 51-51, 2010
19*2010
Стратегічне управління розвитком персоналу.
ІЛ Петрова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (5 (50)), 2014
182014
Управління персоналом, засноване на компетенціях
ІЛ Петрова
Вісник Прикарпатського університету. Економіка.–2009.–Вип 7, 160-166, 2009
18*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20