Подписаться
Igor Golinko  / Ігор Михайлович Голінко / Игорь Михайлович Голинко
Igor Golinko / Ігор Михайлович Голінко / Игорь Михайлович Голинко
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами
Г Кулаков
Litres, 2022
1292022
Динамика объектов с распределенными параметрами
АИ Жученко, НА Кубрак, ИМ Голинко
К.: ЭКМО, 2005
222005
Моделювання та оптимізація систем керування
ІМ Голінко, АІ Кубрак
Кам.–Под.: Рута, 2012
172012
Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта
ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУУ «КПІ», 2010
132010
Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості
ІМ Голінко, АІ Кубрак, ВГ Трегуб
102011
Моделювання динамічного режиму підзони випалювання
ІМ Голінко, ЮО Остапенко
Автоматизація виробничих процесів, 40-44, 1999
101999
Синтез оптимальних систем керування із мінімізацією керуючого впливу
ІМ Голінко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 79–88-79–88, 2012
92012
Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів
ІМ Голінко, ІЄ Галицька
Інформаційні системи, механіка та керування, 83-92, 2016
82016
Optimal tuning of a control system for a second-order plant with time delay
IM Golinko
Thermal Engineering 61, 524-532, 2014
82014
Моделювання температурного режиму теплообмінника
ІМ Голінко, АІ Кубрак, АС Кравченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (7 (44)), 24-27, 2010
82010
Комп’ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об’єкта
ЮМ Ковриго, ІМ Голінко, АІ Кубрак
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2010
82010
Нестаціонарна модель тепло-та масообміну для водяного охолоджувача
ІМ Голінко
Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Тези доп. ХII Міжнар …, 0
8
Аналіз системи керування для штучного мікроклімату за методом “точки роси”
ІМ Голінко, ВГ Трегуб
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (50)), 53-55, 2011
72011
Динамічна модель теплового режиму калорифера
ІМ Голінко, АП Ладанюк, ЛД Кошелєва
Інформ. технології та комп’ютерна інженерія, 16, 2009
72009
Экспресс-метод оптимальной настройки аналогового регулятора по интегральным критериям качества
ИМ Голинко, ЮМ Ковриго, АИ Кубрак
Теплоэнергетика, 15-15, 2014
62014
Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату
ІМ Голінко, СГ Степаненко, ІЄ ГАЛИЦЬКА, ВЮ Степаненко
Збірник матеріалів конференції" Гіротехнології, навігація, керування рухом і …, 2013
62013
Mathematical model of heat exchange for non-stationary mode of water heater
I Golinko, I Galytska
Advances in Computer Science for Engineering and Education II, 58-67, 2020
52020
Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом
ІМ Голінко, ІЄ Галицька
Інформаційні системи, механіка та керування, 104-114, 2018
52018
Automatic Control Theory for Heat Power Processes
GT Kulakov, AT Kulakov, VV Kravchenko, AN Kuchorenko, ...
Minsk, Vysheishaya Shkola Publ 238, 2017
52017
Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження
ІМ Голінко, АІ Кубрак, ІЄ Галицька
Інформаційні системи, механіка та керування, 61-71, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20