Igor Golinko  / Ігор Михайлович Голінко / Игорь Михайлович Голинко
Igor Golinko / Ігор Михайлович Голінко / Игорь Михайлович Голинко
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами
Г Кулаков
Litres, 2021
752021
Динамика объектов с сосредоточенными параметрами
АИ Жученко, НА Кубрак, ИМ Голинко
К.: НТУУ «КПИ, 2006
222006
Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта
ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУУ «КПІ», 2010
132010
Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості
ІМ Голінко, АІ Кубрак, ВГ Трегуб
102011
Синтез оптимальних систем керування із мінімізацією керуючого впливу
ІМ Голінко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 79–88-79–88, 2012
92012
Моделювання динамічного режиму підзони випалювання
ІМ Голінко, ЮО Остапенко
Автоматизація виробничих процесів, 40-44, 1999
91999
Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату
ІМ Голінко, СГ Степаненко, ІЄ ГАЛИЦЬКА, ВЮ Степаненко
Збірник матеріалів конференції" Гіротехнології, навігація, керування рухом і …, 2013
82013
Моделювання та оптимізація систем керування: Монографія
ІМ Голінко, АІ Кубрак
Кам’янець-Подільський: Рута, 2012
82012
Моделювання та оптимізація систем керування
ІМ Голінко, АІ Кубрак
Кам.–Под.: Рута, 2012
82012
Моделювання температурного режиму теплообмінника
ІМ Голінко, АІ Кубрак, АС Кравченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (7 (44)), 2010
82010
Комп’ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об’єкта
ЮМ Ковриго, ІМ Голінко, АІ Кубрак
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2010
82010
Нестаціонарна модель тепло-та масообміну для водяного охолоджувача
ІМ Голінко
Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Тези доп. ХII Міжнар …, 0
8
Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження
ІМ Голінко, АІ Кубрак, ІЄ Галицька, ИМ Голинко, АИ Кубрак, ...
НТУУ" КПІ", 2014
72014
Динамічна модель теплового режиму калорифера
ІМ Голінко, АП Ладанюк, ЛД Кошелєва
Інформ. технології та комп’ютерна інженерія, 16, 2009
72009
Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера
ІМ Голінко
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2014
62014
Optimal tuning of a control system for a second-order plant with time delay
IM Golinko
Thermal Engineering 61 (7), 524-532, 2014
62014
Математичне моделювання процесів тепло-та масообміну для камери парового зволоження
ІМ Голінко, ІЄ Галицька, ВЮ Степаненко
PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, 54-62, 2014
62014
Automatic Control Theory for Heat Power Processes
GT Kulakov, AT Kulakov, VV Kravchenko, AN Kuchorenko, ...
Minsk, Vysheishaya Shkola Publ 238, 2017
52017
Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів
ІМ Голінко, ІЄ Галицька
Інформаційні системи, механіка та керування, 83-92, 2016
52016
ПРИНЦИПИ СИНТЕЗУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ КОНДИЦІОНЕРАМИ
ІМ Голінко
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20