Follow
Аркадій Шахновський / Шахновский / Shakhnovsky / Shakhnovskij  / Shahnovskiy / Szachnowskij
Аркадій Шахновський / Шахновский / Shakhnovsky / Shakhnovskij / Shahnovskiy / Szachnowskij
Associate professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптимизация композиции для гидрофобизации эластичных материалов
АГ Данилкович, НВ Омельченко, АМ Шахновский
Вісник Хмельницького національного університету, 2012
142012
Проблема оптимальності в задачах синтезу схем промислового водоспоживання
АМ Шахновський, ЯМ Єжовський, ГО Статюха, ОО Квітка
Наукові вісті НТУУ “КПІ, 35-41, 2004
102004
Моделювання схем промислового водоспоживання на основі методу структурних параметрів
ГО Статюха, ОО Квiтка, АМ Шахновський
Экотехнологии и ресурсосбережение 5, 57-62, 2003
102003
Systematic methods for calculating minimum flow rate and cost of water in industrial plants
J Jeżowski, K Walczyk, A Szachnowskij, A Jeżowska
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 27, 2006
82006
Badania nad optymalizacją sieci wody procesowej z zastosowaniem programowania matematycznego
A Shakhnovskij, J Jeżowski, A Kvitka, A Jeżowska, G Statiukha
Inżynieria chemiczna i procesowa 25 (3/3), 1607-1612, 2004
82004
Структурная оптимизация схем промышленного водопотребления
АМ Шахновский, ГА Статюха, АА Квитка
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 149-153, 2004
82004
A methodology for designing industrial water networks
G Statyukha, A Shakhnovsky, A Jezowska, A Kvitka, J Jezowski
Chemical Engineering Transactions 18, 189-194, 2009
62009
Water-efficiency as indicator for industrial plant sustainability assessment
G Statyukha, O Kvitka, A Shakhnovsky, I Dzhygyrey
Computer Aided Chemical Engineering 26, 1227-1232, 2009
52009
On the statistical analysis of data for the water usage network design
A Shakhnovsky
Chemical and process engineering 28 (3), 493-503, 2007
52007
Design of sustainable industrial water networks: 1. Genesis of the systematic methods
A Shakhnovsky, O Kvitka
Water and water purification technologies. Scientific and technical news 24 …, 2019
42019
Sustainable development in quantitative indicators of technogenic safety assessment
G Statyukha, T Bojko, V Bendyug, A Shakhnovsky
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2010
42010
Досвід використання сервісу google classroom для дистанційного навчання
СГ Бондаренко, АМ Шахновський, ОВ Сангінова
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
32021
Оптимізація об’єктів хімічної технології: досвід застосування методів випадкового пошуку
Р Бохенек, Г Поплєвськи, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва, АМ Шахновський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
32018
Термокинетика окисления железа в области термодинамической неустойчивости оксида Fe2O3
ВП Солнцев, ВВ Скороход, ВС Масликевич, АМ Шахновский
Современные проблемы физического материаловедения. Серія: Физико-химические …, 2014
32014
Математическое моделирование процессов разложения оксидов металлов в области термодинамической неустойчивости
АА Радченко, ВП Солнцев, АМ Шахновский
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 52-55, 2012
32012
The Systems Approach to Design of Optimal Water Usage and Wastewater Treatment Networks
M Zgurovsky, G Statyukha, O Kvitka, A Shakhnovsky, I Dzhygyrey
International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24, 2007
32007
Повышение эффективности схем промышленного водопотребления (на примере из содовой промышленности)
ГА Статюха, АА Квитка, Я Ежовски, АМ Шахновский
Інтегровані технології та енергозбереження, 57-65, 2003
32003
Інноваційні напрями розвитку харчових технологій: колективна монографія/за загальн. ред. канд. техн. наук, доц. НА Нагурної
НА Нагурна, АО Абрамова, ЮО Безносик, СС Бєляєва, ОА Білик, ...
Черкаси: ЧДТУ, 2020
22020
Розроблення наповнювально-гідрофобізуючої композиції у виробництві велюру зі шкурок нутрії: досвід багатопараметричної оптимізації
АГ Данилкович, АМ Шахновський
Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку …, 2020
22020
К проблеме вычислительной эффективности при моделировании процессов термического разложения оксида хрома (VI) в смеси с хромом
ВП Солнцев, АМ Шахновский, АВ Хаметова
БГТУ, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20