Підписатись
Сімонок Валентина Петрівна
Сімонок Валентина Петрівна
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №1
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Ярослава Мудрого, 2001
472001
Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Х.: Основа, 2000
462000
Запозичена лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2016
242016
Мовна картина світу. Взаємодія мов
ВП Сімонок
Х.: Основа, 1998
171998
Концепти добро та зло в російській мовній картині світу
ОП Лисицька
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/ОП Лисицька …, 2001
152001
Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання
ВВ Полторацька, ОВ Каданер
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди. URL …, 2009
82009
Запозичена лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
72014
Мовна картина світу
ВП Сімонок
Взаємодія мов. Xарків: Основа, 1998
71998
Мовна підготовка–невід’ємна складова частина фахової підготовки юриста
ВП Сімонок
Вісник Національної академії внутрішніх справ України.–2003.–Вип 21, 219-221, 0
7
English for Law Students
ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ВП Сімонок, ОС Частник
Харків: Право 416, 2011
52011
Запозичені назви у складі української фінансово-економічної термінології
ВП Сімонок
На терені юридичної і філологічної науки:[зб. наук. праць, присвяч. 50-річчю …, 2006
52006
Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: монографія
ВП Сімонок, ГА Сергєєва, ІА Семьонкіна, ОО Ходаковська, ...
видавництво" НТМТ", 2012
42012
Адаптація іншомовних елементів у системі української мови
В Сімонок
Вестн. Междунар. слав. ун-та: Серия: Філологія.–Харків: МСУ 4, 29-31, 2001
42001
Розширення семантичної структури запозичених слів
ВП Сімонок
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
32016
Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників
ТЮ Мороз
Одеський лінгвістичний вісник, 99-102, 2015
32015
Інтернет-засоби синхронної та асинхронної комунікації у викладанні іноземних мов
СС Микитюк
32014
Мовна і концептуальна картина світу
ВП Сімонок
Семантика мови і тексту: матеріали ІХ Міжнар. наук. конф, 26-28, 0
3
Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект
ВП Сімонок
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
22015
Іншомовна лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах
ВП Сімонок
Лінгвістичні дослідження, 286-290, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20