Сімонок Валентина Петрівна
Сімонок Валентина Петрівна
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №1
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Режим доступу: http://referatu. net. ua/referats/7569/147999, 2002
332002
Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Х.: Основа, 2000
262000
Мовна картина світу. Взаємодія мов
ВП Сімонок
Х.: Основа, 1998
101998
Концепти добро та зло в російській мовній картині світу
ОП Лисицька
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/ОП Лисицька …, 2001
92001
Мовна підготовка–невід’ємна складова частина фахової підготовки юриста
ВП Сімонок
Вісник Національного університету внутрішніх справ.–2003.–Вип 21, 219-221, 0
4
КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ МОДУ ЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
ВВ Полторацька, ОВ Каданер
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/ppmb/texts/2009-03 …, 2009
32009
Французька мова
ВП Сімонок
Видавництво «Право», 2004
32004
Розширення семантичної структури запозичених слів
ВП Сімонок
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
22016
Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників
ТЮ Мороз
Одеський лінгвістичний вісник, 99-102, 2015
22015
Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах
ВП Сімонок
Лінгвістичні дослідження, 286-290, 2013
22013
Нові горизонти мовознавчої науки
ВП Сімонок
Культура народов Причерноморья, 2003
22003
Запозичена лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія …, 2016
12016
Розвиток питань правового виховання підростаючого покоління у XIX столітті
ІІ Степаненко
Теорія та методика навчання та виховання, 121-126, 2015
12015
Організація правового виховання учнів Великої Британії в поза навчальній діяльності
ІІ Степаненко
Теорія та методика навчання та виховання, 159-166, 2014
12014
Идейно-художественные функции литературной пародии в творчестве ИС Тургенева и классицизм XVIII–XIX вв.
ТВ Мельнікова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 69-71, 2014
12014
Поняття гостинність” вербалізоване в німецькій та українській мовних картинах світу
ІО Василькова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
12014
Розряд збірних іменників у контексті категорії числа як вияв семантико-граматичної асиметрії
ТЮ Мороз
Лінгвістичні дослідження, 191-194, 2011
12011
ПЕРИФЕРІЙНІ КОМПОНЕНТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЇВ. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту»,«Мікропроцесорні пристрої …
СМ Єсаулов
12007
Посібник з англійської мови для студентів-юристів
ВП Сімонок
Видавництво «Право», 2005
12005
Твардовский: два взгляда на Пушкина
ЯВ Романцова
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20