Сімонок Валентина Петрівна
Сімонок Валентина Петрівна
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кафедра іноземних мов №1
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Ярослава Мудрого, 2001
382001
Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Х.: Основа, 2000
322000
Мовна картина світу. Взаємодія мов
ВП Сімонок
Х.: Основа, 1998
151998
Концепти добро та зло в російській мовній картині світу
ОП Лисицька
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 02 «Російська мова»/ОП Лисицька …, 2001
112001
Мовна підготовка–невід’ємна складова частина фахової підготовки юриста
ВП Сімонок
Вісник Національної академії внутрішніх справ України.–2003.–Вип 21, 219-221, 0
6
English for Law Students
ОВ Гончар, ОП Лисицька, ОЮ Мошинська, ВП Сімонок, ОС Частник
Харків: Право 416, 2011
52011
КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ МОДУ ЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
ВВ Полторацька, ОВ Каданер
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/ppmb/texts/2009-03 …, 2009
42009
Французька мова
ВП Сімонок
Видавництво «Право», 2004
32004
Запозичена лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія …, 2016
22016
Розширення семантичної структури запозичених слів
ВП Сімонок
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
22016
Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників
ТЮ Мороз
Одеський лінгвістичний вісник, 99-102, 2015
22015
Моніторинг якості успішності студентів у вищих навчальних закладах
ВП Сімонок
Лінгвістичні дослідження, 286-290, 2013
22013
Нові горизонти мовознавчої науки
ВП Сімонок
Культура народов Причерноморья, 2003
22003
Розвиток питань правового виховання підростаючого покоління у XIX столітті
ІІ Степаненко
Теорія та методика навчання та виховання, 121-126, 2015
12015
ФОНЕТИЧНЕ ОСВОЄННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ГА Сергєєва
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 50, 2015
12015
Організація правового виховання учнів Великої Британії в поза навчальній діяльності
ІІ Степаненко
Теорія та методика навчання та виховання, 159-166, 2014
12014
Идейно-художественные функции литературной пародии в творчестве ИС Тургенева и классицизм XVIII–XIX вв.
ТВ Мельнікова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 69-71, 2014
12014
Поняття гостинність” вербалізоване в німецькій та українській мовних картинах світу
ІО Василькова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
12014
Запозичена лексика в українській мовній картині світу
ВП Сімонок
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
12014
Переклад англомовного законодавчого дискурсу: граматичні труднощі
ОО Ходаковська
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20