Оксана Скиба
Оксана Скиба
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національний авіаційний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
До питання синтезу конструкції механізмів з робочими затискними пруж-ними гвинтовими елементами
ВВ Васильків, ІС Геник, ОП Скиба
Процеси механі-чної обробки в машинобудуванні: зб. наук. праць.–2006.–Вип 3 …, 2006
62006
Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз
ОП Скиба
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2017
32017
Морально-етичний вимір екологічного пізнання
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2013
32013
Морально-етичний вимір екологічного пізнання
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2013
32013
Стиль наукового мислення в інформаційну епоху
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2011
32011
Синтез гвинтових затискних пристроїв для закріплення тонкостінних заготовок на металорізальних верстатах.
ОП Скиба, ЕП Скиба
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010
32010
Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-історичний виміри
ОП Скиба
). Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ, 2011
22011
Стиль наукового мислення в соціально-психологічному і соціологічному аспектах
ОП Скиба
Видавництво НАУ, 2009
22009
Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2016
12016
Інформаційно-комунікаційні технології в науці і освіті сучасного суспільства
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2015
12015
Наукове пізнання в епоху інформаційних технологій
ОП Скиба
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2015
12015
Соціокультурний аспект сучасних наукових комунікацій
ОП Скиба
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2013
12013
Наукові комунікації в інформаційну епоху
ОП Скиба
Національний авіаційний університет, 2012
12012
Облік довгострокових біологічних активів
ОП Скиба
Економіка № 1, 178-183, 2010
12010
Стиль мислення і наукові комунікації
ОП Скиба
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2008
12008
ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ВЕКТОРНА ГРАФІКА ЗАСОБАМИ ПАКEТУ COREL DRAW” У КУРСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ „КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”
ВІ Ковбашин, АІ Пік, ОП Скиба
Modern problems of modeling, 103-109, 2019
2019
ВНВЧЕННЯ РОЗДІЛУ “ВЕКТОРНА ГРАФІКА ЗАСОБАМН ПАКЕТУ СОКЕЬ ОКАУУ” У КУРСІДНСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ „КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”
ВІ Ковбашин, АІ Пік, ОП Скиба
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019
2019
Різьби. Деталі з різьбою: методичний посібник та завдання до виконання графічних робіт для студентів усіх форм навчання з курсу" Інженерна та комп’ютерна графіка …
ОП Скиба, ВІ Ковбашин, АІ Пік
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
Комп’ютерна графіка: методичний посібник та завдання до виконання графічних та самостійних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122" Комп’ютерні науки" та 123 …
ОП Скиба, ОБ Назаревич, ГВ Шимчук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Основи геометричного креслення: методичний посібник та завдання до виконання графічних робіт для студентів усіх форм навчання з курсу" Інженерна та комп'ютерна графіка …
ОП Скиба, ВІ Ковбашин, АІ Пік
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20