Follow
Сергієнко Олена Андріанівна (Olena Sergienko, Елена Сергиенко) (ORCID:0000-0002-9796-9218)
Сергієнко Олена Андріанівна (Olena Sergienko, Елена Сергиенко) (ORCID:0000-0002-9796-9218)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). Ukraine
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна політика в сучасному світі та в Україні
О Сергієнко
Україна: аспекти праці 1, 2002
1012002
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК, 2004
672004
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502" Економічна кібернетика" денної форми навчання
ТС Клебанова, ВА Курзенев, ВМ Наумов, ЛС Гур'янова, ОІ Черняк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
24*2015
Модели оценки, анализа и прогнозирования экономической безопасности предприятия
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко
Бизнес Информ, 65-72, 2006
232006
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики, 27-33, 2012
212012
Оценка финансовой конкурентоспособности предприятий на основе использования панельных данных
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія.—Х.: ВД …, 2007
182007
Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий: моногр
ТС Клебанова, НА Кизим, ЛС Гурьянова, ОВ Никифорова, ...
Х.: ИНЖЭК, 2011
162011
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств
ОА Сергієнко, МС Татар
Бізнес Інформ, 41-46, 2012
142012
Економетрика: навчальний посібник для студентів напряму підготовки" Економічна кібернетика" усіх форм навчання
ЛС Гур'янова, ТС Клебанова, ОА Сергієнко, ЛС Гурьянова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
132015
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інформаційні системи і технології в управлінні" для студентів напряму підготовки 6.030502 …
РМ Яценко, КС Коваленко, РН Яценко, ЕС Коваленко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
12*2016
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
I Shevchenko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-211, 2018
112018
Имитационные потоковые модели динамики развития предприятия
ЕА Сергиенко, ИМ Чуйко
Бизнес Информ, 331-338, 2013
112013
Модель анализа асимметрии регионального развития
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблеми економіки.–2012.-ғ2, 27-33, 2012
112012
Моделирование кризисной динамики показателей экономики Украины на основе теории катастроф
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Бізнес Інформ: міжнар. наук. екон. журнал, 1, 2011
112011
Модели дифференциации конкурентных позиций регионов
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:/Під. ред. д. е. н., проф …, 2009
92009
Людські ресурси України. Демографічна криза та демографічна політика
О Сергієнко
Україна: аспекти праці, 37-41, 2002
72002
Бізнес-аналітика багатовимірних процесів
ТС Клебанова, ЛС Гур'янова, ЛО Чаговець, ОВ Панасенко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
62018
Побудова моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності підприємств на основі SWOT-аналізу
СВ Гадецька, ОА Сергієнко, ОО Матвєєва
Бизнес Информ, 292-301, 2017
62017
Модели прогнозирования и анализа кризисных явлений в экономике
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції …, 2012
62012
Бідність в Україні-теорії та реалії
О Сергієнко
Україна: аспекти праці.-2003.-Не 5, 49, 2003
62003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20