Сергієнко Олена Андріанівна (Olena Sergienko, Елена Сергиенко) (ORCID:0000-0002-9796-9218)
Сергієнко Олена Андріанівна (Olena Sergienko, Елена Сергиенко) (ORCID:0000-0002-9796-9218)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский дом «ИНЖеК, 2005
602005
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики (Харьков), 27-33, 2012
162012
Модели оценки, анализа и прогнозирования экономической безопасности предприятия
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко
Бизнес Информ, 65-72, 2006
162006
Оценка финансовой конкурентоспособности предприятий на основе использования панельных данных
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія.—Х.: ВД …, 2007
142007
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств
ОА Сергієнко, МС Татар
Бізнес Інформ, 41-46, 2012
112012
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502" Економічна кібернетика" денної форми навчання
ТС Клебанова, ВА Курзенев, ВМ Наумов, ЛС Гур'янова, ОІ Черняк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
8*2015
Модель анализа асимметрии регионального развития
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблеми економіки.–2012.-ғ2, 27-33, 2012
82012
Модели дифференциации конкурентных позиций регионов
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:/Під. ред. д. е. н., проф …, 2009
82009
Моделирование кризисной динамики показателей экономики Украины на основе теории катастроф
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Бізнес Інформ: міжнар. наук. екон. журнал, 1, 2011
72011
Людські ресурси України. Демографічна криза та демографічна політика
О Сергієнко
Україна: аспекти праці, 37-41, 2002
72002
Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу
ОА Сергієнко, НЛ Морозова, МА Шавлак
Вісник Університету банківської справи, 132–139-132–139, 2015
52015
Модели прогнозирования и анализа кризисных явлений в экономике
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції …, 2012
52012
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
ІЮ Шевченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-233, 2018
42018
Економетрика: навчальний посібник для студентів напряму підготовки" Економічна кібернетика" усіх форм навчання
ЛС Гур'янова, ТС Клебанова, ОА Сергієнко, ЛС Гурьянова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
42015
Имитационные потоковые модели динамики развития предприятия
ЕА Сергиенко, ИМ Чуйко
Бізнес Інформ, 331-338, 2013
42013
Динамические модели индикаторов экономической безопасности государства
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 31-37, 2012
42012
Методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій та нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського союзу
ОА Сергієнко, ІП Голофаєва, МА Шавлак, ЕА Сергиенко, ...
32016
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності" Туризмознавство (за видами)" всіх …
РМ Чен, РН Чен
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
32015
Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем
ЕС Якуб, ВВ Кулик, ВВ Бирський, ВМ Порохня, СВ Коломиец, ...
Издатель Ткачук АВ, 2015
32015
Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
ОА Сергієнко, МС Татар
Проблеми економіки, 268-278, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20