Підписатись
Olena Serhiienko (ORCID:0000-0002-9796-9218)
Olena Serhiienko (ORCID:0000-0002-9796-9218)
Інші іменаОлена Сергієнко, Olena Sergienko, Елена Сергиенко
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). Ukraine
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна політика в сучасному світі та в Україні
О Сергієнко
Україна: аспекти праці 1, 31-37, 2002
1042002
Моделирование экономической динамики
ТС Клебанова, НА Дубровина, ОЮ Полякова, ЕВ Раевнева, АВ Милов, ...
Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК, 2004
652004
Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502" Економічна кібернетика" денної форми навчання
ТС Клебанова, ВА Курзенев, ВМ Наумов, ЛС Гур'янова, ОІ Черняк, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
26*2015
Модели оценки, анализа и прогнозирования экономической безопасности предприятия
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко
Бизнес Информ, 65-72, 2006
232006
Модель анализа асимметрии регионального развития
ЛС Гурьянова, ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблемы экономики, 27-33, 2012
212012
Оценка финансовой конкурентоспособности предприятий на основе использования панельных данных
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія.—Х.: ВД …, 2007
172007
Модели оценки неравномерности и циклической динамики развития территорий: моногр
ТС Клебанова, НА Кизим, ЛС Гурьянова, ОВ Никифорова, ...
Х.: ИНЖЭК, 2011
162011
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інформаційні системи і технології в управлінні" для студентів напряму підготовки 6.030502 …
РМ Яценко, КС Коваленко, РН Яценко, ЕС Коваленко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
15*2016
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств
ОА Сергієнко, МС Татар
Бізнес Інформ, 41-46, 2012
152012
Прикладна економетрика
ЛС Гур'янова, ТС Клебанова, СВ Прокопович, ЛО Чаговець, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
122016
Економетрика: навчальний посібник для студентів напряму підготовки" Економічна кібернетика" усіх форм навчання
ЛС Гур'янова, ТС Клебанова, ОА Сергієнко, ЛС Гурьянова, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
122015
Имитационные потоковые модели динамики развития предприятия
ЕА Сергиенко, ИМ Чуйко
Бизнес Информ, 331-338, 2013
122013
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
I Shevchenko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-211, 2018
112018
Моделирование кризисной динамики показателей экономики Украины на основе теории катастроф
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Бізнес Інформ: міжнар. наук. екон. журнал, 1, 2011
112011
Модель анализа асимметрии регионального развития
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко, ГС Гончаренко
Проблеми економіки.–2012.-ғ2, 27-33, 2012
102012
Модели дифференциации конкурентных позиций регионов
ТС Клебанова, ЛС Гурьянова, ЕА Сергиенко
Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики:/Під. ред. д. е. н., проф …, 2009
92009
Бізнес-аналітика багатовимірних процесів
ТС Клебанова, ЛС Гур'янова, ЛО Чаговець, ОВ Панасенко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
62018
Модели прогнозирования и анализа кризисных явлений в экономике
ТС Клебанова, ЕА Сергиенко, ЛС Гурьянова
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції …, 2012
62012
Побудова моделей оцінки та аналізу ефективності логістичної діяльності підприємств на основі SWOT-аналізу
СВ Гадецька, ОА Сергієнко, ОО Матвєєва
Бизнес Информ, 292-301, 2017
52017
Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу
ОА Сергієнко, НЛ Морозова, МА Шавлак
Вісник Університету банківської справи, 132–139-132–139, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20