Прісовська Галина Євгенівна
НазваПосиланняРік
ПІДҐРУНТЯ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ
Г Прісовська, О Антонюк
Збірник наукових праць: Вісник Львівського університету// Серія філологічна …, 2011
32011
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
32007
Диалоговая коммуникация и партнерство как методологическая основа организации процесса обучения неродному языку в техническом вузе
ТФ Коляда-Березовська, ТФ Коляда-Березовская, ГЕ Присовская, ...
Альянс наук: ученый–ученому: материалы XII Международной научно-практической …, 2018
12018
Електронні дидактичні матеріали до курсу" Основи української та зарубіжної літератури" для студентів підготовчого відділення
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Вісник Одеського національного університету, Серія: Філологія 24 (Сер …, 2019
2019
Научный стиль речи–основа овладения профессиональной коммуникацией
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, И Никулина, І Нікуліна
Науково-методичний семінар" Ключові аспекти формування у полікультурному …, 2019
2019
Типология тестов в курсе" Основы украинской и зарубежной литературы" для иностранных студентов подготовительных факультетов
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття …, 2018
2018
Програма академічної мобільності ERAZMUS+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи
ГЕ Присовская, ПГЄ Прісовська
http://elartu. tntu. edu. ua/bitstream/lib/25106/23 …, 2018
2018
Практикум з українського правопису
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Практикум з українського правопису: навчальний посібник/МЛ Дружинець, ОВ …, 2018
2018
КОНФЛІКТ У ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКО ПЕРІОДУ "ТРЬОХ ЛІТ"
Г Прісовська, О Коваленко, І Єрмоленкова
Міжнародна наукова конференція "VIII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2016
2016
Реализация программы академической мобильности как перспективное направление международного сотрудничества в образовательной сфере
ГЄ Прісовська, ВМ Ковальова, ЧО А.
IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та …, 2016
2016
Формирование межкультурной компетенции иностранных учащихся подготовительного факультета (из опыта работы)
ГЄ Прісовська, ЛІ Мініна, МО Г.
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
К вопросу о лингвокультурной адаптации иностанных студентов на начальном этапе
ГЄ Прісовська, ЛС Марічереда, ОД Гуськова
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
Використання довідкових матеріалів при вивченні російської/української мови як іноземної
ГЄ Прісовська, ОА Чумакова
Матеріали ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ПФ
ГЕ Присовская
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (ОКП)
ГЕ Присовская, МФ Кравченко
Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конференції: Інформаційна освіта та …, 2015
2015
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОГО САЙТА КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Г Присовская, А Савельев, Е Чумакова, В Шобик
«Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 137-141, 2015
2015
Определение коммуникативных способностей иностранных студентов с помощью тестов
Г Присовская, Е Милютина
Міжкультурна комунікація проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2015
2015
Складники концепту вода у фольклорних текстах та у творах Т.Г.Шевченка: зіставний аспект
Г Прісовська, О Антонюк
Збiрник наукових статей: До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка …, 2014
2014
Інноваційні технології у навчальному процесі викладання мови іноземним громадянам. Інтерактивне навчання
ГЄ Прісовська
Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства: Зб. наук. праць …, 2014
2014
Українська мова та культура в ПМР: історія та сучасність
Г Прісовська, М Дружинець, М Кошуба
Міжнародна наукова конференція "VII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20