Прісовська Галина Євгенівна
НазваПосиланняРік
ПІДҐРУНТЯ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ
Г Прісовська, О Антонюк
Збірник наукових праць: Вісник Львівського університету// Серія філологічна …, 2011
32011
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
32007
Диалоговая коммуникация и партнерство как методологическая основа организации процесса обучения неродному языку в техническом вузе
ТФ Коляда-Березовська, ТФ Коляда-Березовская, ГЕ Присовская, ...
Альянс наук: ученый–ученому: материалы XII Международной научно-практической …, 2018
12018
ЕЛЕКТРОННІ ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ «ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ
ГЄ Прісовська
HERALD, 90, 2019
2019
Електронні дидактичні матеріали до курсу" Основи української та зарубіжної літератури" для студентів підготовчого відділення
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Вісник Одеського національного університету, Серія: Філологія 24 (Сер …, 2019
2019
Научный стиль речи–основа овладения профессиональной коммуникацией
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, И Никулина, І Нікуліна
Науково-методичний семінар" Ключові аспекти формування у полікультурному …, 2019
2019
Типология тестов в курсе" Основы украинской и зарубежной литературы" для иностранных студентов подготовительных факультетов
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття …, 2018
2018
Програма академічної мобільності ERAZMUS+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи
ГЕ Присовская, ПГЄ Прісовська
http://elartu. tntu. edu. ua/bitstream/lib/25106/23 …, 2018
2018
Практикум з українського правопису
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Практикум з українського правопису: навчальний посібник/МЛ Дружинець, ОВ …, 2018
2018
КОНФЛІКТ У ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКО ПЕРІОДУ "ТРЬОХ ЛІТ"
Г Прісовська, О Коваленко, І Єрмоленкова
Міжнародна наукова конференція "VIII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2016
2016
Реализация программы академической мобильности как перспективное направление международного сотрудничества в образовательной сфере
ГЄ Прісовська, ВМ Ковальова, ЧО А.
IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та …, 2016
2016
Формирование межкультурной компетенции иностранных учащихся подготовительного факультета (из опыта работы)
ГЄ Прісовська, ЛІ Мініна, МО Г.
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
К вопросу о лингвокультурной адаптации иностанных студентов на начальном этапе
ГЄ Прісовська, ЛС Марічереда, ОД Гуськова
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
Використання довідкових матеріалів при вивченні російської/української мови як іноземної
ГЄ Прісовська, ОА Чумакова
Матеріали ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ПФ
ГЕ Присовская
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (ОКП)
ГЕ Присовская, МФ Кравченко
Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конференції: Інформаційна освіта та …, 2015
2015
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОГО САЙТА КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Г Присовская, А Савельев, Е Чумакова, В Шобик
«Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 137-141, 2015
2015
Определение коммуникативных способностей иностранных студентов с помощью тестов
Г Присовская, Е Милютина
Міжкультурна комунікація проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2015
2015
Складники концепту вода у фольклорних текстах та у творах Т.Г.Шевченка: зіставний аспект
Г Прісовська, О Антонюк
Збiрник наукових статей: До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка …, 2014
2014
Інноваційні технології у навчальному процесі викладання мови іноземним громадянам. Інтерактивне навчання
ГЄ Прісовська
Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства: Зб. наук. праць …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20