Харчук Світлана  Анатоліївна
Харчук Світлана Анатоліївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри ЕОО ВННІЕ, ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки
СА Харчук
Conduct of modern science-2017 5, 85-89, 2017
18*2017
Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні
СА Харчук
Nauka i Studiua-2018 4, 65-69, 2018
72018
Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання
СА Харчук, ІС Пенькна
Економіка та держава, 71-76, 2016
72016
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення
СА Харчук
Економіка та держава, 110-113, 2015
62015
Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення
СА Харчук
Інвестиції: практика та досвід, 20-23, 2015
52015
ÍÀÏÐßÌÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÍÀ ÑÅ˲ ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÒÅÐÈÒÎвÉ
С ХАРЧУК
5*2010
Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій
СА Харчук
Наука молода, 58-63, 2010
52010
Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах економічної кризи
СА Харчук
Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в …, 2010
5*2010
Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення
СА Харчук
Ефективна економіка, Електронний ресурс, 2015
42015
Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій
СА Харчук
Тернопіль : Крок, 2012
42012
Поселенська структура села та рівень її облаштованості
СА Харчук
Економіка АПК, 108-112, 2010
42010
Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності
СА Харчук
Економіка та держава, 66-72, 2020
22020
Необхідність підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві в сучасних умовах господарювання
СА Харчук, Я Реморов
Moderni vymozenosni vedy – 2014 : materialy X mezinarodni vedecko-prakticka …, 2014
2*2014
Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства
СА Харчук
Moderni vymozenosti vedy – 2013 : materiali IX mezinarodni vedecko …, 2013
2*2013
Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини
СА Харчук
Ефективна економіка, 2010
22010
Перспективи стартап-компаній в Україні як прогресивної форми інноваційного підприємництва
СА Харчук
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник …, 2018
12018
Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій
СА Харчук
Агросвіт, 19-23, 2015
12015
Організаційно-економічні чинники підвищення зайнятості на селі
СА Харчук
АгроІнком, 81-84, 2010
12010
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
СА Харчук
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В …, 2020
2020
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення
СА Харчук
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20