Подписаться
Харчук Світлана  Анатоліївна
Харчук Світлана Анатоліївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри ЕОО ВННІЕ, ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності
СА Харчук
Економіка та держава, 66-72, 2020
242020
Інвестиції в людський капітал як визначальний фактор розвитку сучасної економіки
СА Харчук
Conduct of modern science-2017 5, 85-89, 2017
21*2017
Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення
СА Харчук
Економіка та держава, 110-113, 2015
162015
Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні
СА Харчук
Nauka i Studiua-2018 4, 65-69, 2018
122018
Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення
СА Харчук
Інвестиції: практика та досвід, 20-23, 2015
92015
Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах економічної кризи
СА Харчук
Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в …, 2010
9*2010
Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання
СА Харчук, ІС Пенькна
Економіка та держава, 71-76, 2016
82016
Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій
СА Харчук
Тернопіль : Крок, 2012
62012
ÍÀÏÐßÌÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÍÀ ÑÅ˲ ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ñ²ËÜÑÜÊÈÕ ÒÅÐÈÒÎвÉ
С ХАРЧУК
5*2010
Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій
СА Харчук
Наука молода, 58-63, 2010
52010
Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення
СА Харчук
Ефективна економіка, Електронний ресурс, 2015
42015
Поселенська структура села та рівень її облаштованості
СА Харчук
Економіка АПК, 108-112, 2010
42010
Перспективи стартап-компаній в Україні як прогресивної форми інноваційного підприємництва
СА Харчук
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник …, 2018
32018
Організаційно-економічний механізм функціонування підприємства в умовах інтеграції економіки України
СА Харчук, Р Буга
Aktualni vedeske vymozenosti - 2016 3, 14-18, 2016
32016
Необхідність підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві в сучасних умовах господарювання
СА Харчук, Я Реморов
Moderni vymozenosni vedy – 2014 : materialy X mezinarodni vedecko-prakticka …, 2014
2*2014
Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства
СА Харчук
Moderni vymozenosti vedy – 2013 : materiali IX mezinarodni vedecko …, 2013
2*2013
Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини
СА Харчук
Ефективна економіка, 2010
22010
Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій
СА Харчук
Агросвіт, 19-23, 2015
12015
ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ÍÀÑÅËÅÍÍß Â ÑÓ× ÀÑÍÈÕ ÓÌÎÂÀÕ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÅÊÎÍÎ̲ÊÈ
С ХАРЧУК
1*2012
Cоціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки
СА Харчук
Наука молода, 136-141, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20