Котелевський Володимир Іванович
Котелевський Володимир Іванович
СумДПУ імені А. С. Макаренка, ННІФК, кафедра ЗЛФР
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Діагностика рівня здоров’я, психосоматичного стану та якості життя у студентської молоді
ВІ Котелевський
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
102010
Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій
ОІ Міхеєнко, ВІ Котелевський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
82014
Integrative technology of massage manipulations in physical rehabilitation of students with backbone pathology
VI Kotelevskiy
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2016
52016
Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентської молоді із паталогією хребта
ВІ Котелевський, ЮО Лянной, ОІ Міхеєнко
32014
Комплексні підходи в застосуванні психокорекції, лікувального масажу та мануальної терапії при вертебральному остеохондрозі
В Котелевський
Спортивний вісник Придніпров'я, 179-182, 2009
32009
Психологічна підготовка, лікувальний масаж та елементи мануально¿ терапі¿ у фізичній реабілітаці¿ хребта при остеохондрозі
ВІ Котелевський
Котелевський ВІ–Суми: МакДен, 2005.–176 с, 2005
32005
Культура здоров’я особистості та її складові
ОІ Міхеєнко, ВІ Котелевський
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Показники обміну ліпідів у сироватці крові собак за ліпідозу печінки
ОП Тимошенко, АО Землянський
Науковий вісник ветеринарної медицини, 57-61, 2014
22014
Показники обміну ліпідів та ліпопротеїнів у сироватці крові самиць свійських котів за злоякісних пухлин молочної залози
ОП Тимошенко, ЮВ Кузьміна
Науковий вісник ветеринарної медицини, 255, 2014
22014
Динаміка основних клінічних показників у дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом на лікарняному етапі фізичної реабілітації
ЮБ Арешина, ВІ Котелевский
Слобожанський науково-спортивний вісник, 111-115, 2012
22012
Комплексна фізична реабілітація вертебро-вісцеральних синдромів нижньогрудного та верхньопоперекового остеохондрозу
ВІ Котелевський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
22009
Застосування методики ДЛМ (дихальна терапія, лікувальний масаж, мануальна терапія) у комплексній фізичній реабілітації хворих на функціональну патологію хребта та остеохондроз
ВІ Котелевський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
22005
Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології
В Котелевський
Спортивний вісник Придніпров'я, 235-240, 2015
12015
Psychodiagnostics in physical rehabilitation of students with spinal pathology
VI Kotelevskiy
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
12014
Гиперферментемия и гиперлипидемия у домашних кошек с раком молочной железы
ОП Тимошенко, ЮВ Кузьмина
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 429-432, 2014
12014
Зміни показників якості життя у студентської молоді з вертебральною патологією
ВІ Котелевський, ЯМ Копитіна
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 152-159, 2014
12014
Реабілітаційний та валеологічний супровід студентської молоді з патологією хребта
ВІ Котелевський, ОІ Міхеєнко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Інтегральні показники лейкограми в оцінці імунного статусу хворих на остеоартроз великих суглобів
ФС Леонтьєва, ДВ Морозенко, ІВ Корж, ІВ Гусаков, НВ Кузнєцова
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 79-83, 2012
12012
Зміни фосфорно-кальцієвого обміну у вівцематок Лутугінського району Луганської області залежно від фізіологічного стану
ПВ Шарандак, ОП Тимошенко
Біологія тварин, 218-223, 2012
12012
Комплексное применение лечебного массажа, мануальной терапии и психокоррекции в реабилитации больных на остеохондроз поясничного отдела позвоночника
ВИ Котелевський, ЛВ Полевик
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20