Наталія Філіпчук
Наталія Філіпчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ссавці України під охороною Бернської конвенції/За редакцією ІВ Загород-нюка.—Київ, 1999.—222 с.—(Праці Теріологічної Школи, Вип. 2).
І Загороднюк, В Домашлінець, В Покиньчереда, В Тищенко, ...
41999
Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття)
НО Філіпчук
" Зелена Буковина", 2011
32011
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
12013
Географічна мінливість краніологічних ознак ховраха малого (Spermophilus pygmaeus, Sciuridae, Rodentia) фауни України
О Лашкова, Н Філіпчук, Я Навозенко, І Дзеверін
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
12009
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА І ВИХОВАННЯ НАЦІЇ
НО Філіпчук
Молодий вчений 55 (3), 137, 2018
2018
Музейна педагогіка в оптимізації культурно-освітнього процесу
НО Філіпчук
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 256-265, 2017
2017
Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи: Програма ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті академіка Семена Устимовича …
ОВ Аніщенко, НМ Авшенюк, ОВ Баніт, ОВ Василенко, МП Вовк, ...
ІПООД НАПН України, 2017
2017
Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.)
ЮВ Грищенко, НО Філіпчук, ТВ Котирло
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
2016
Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.)
НО Філіпчук, ЮВ Грищенко, ТВ Котирло
ІПООД НАПН України, 2016
2016
Досвід становлення музичної освіти Галичини (перша половина ХХ ст.)
НО Філіпчук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
2015
Професійні функції майбутнього музиканта-педагога
НО Філіпчук
Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей …, 2014
2014
Професійний досвід українських діячів у становленні музичної культури в Україні (XVIII–ХІХ СТ.)
НО Філіпчук
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2014
2014
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
ТВ КОТИРЛО, НО ФІЛІПЧУК
2013
Внесок українських культурно-освітніх діячів у розвиток системи музично-педагогічної освіти Західної України (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
НО Філіпчук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
2013
Національно-культурний контекст мистецької освіти Західної України
Н Філіпчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 293-301, 2013
2013
Світ мистецької педагогіки Оксани Рудницької
Н Філіпчук
Мистецтво та освіта, 60-60, 2013
2013
Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній спадщині А. Макаренка: сучасний погляд
Н Філіпчук
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
Етико-естетичні засади творчості Володимира Івасюка
Н Філіпчук
Мистецтво та освіта, 2-5, 2013
2013
Досвід професійної підготовки майбутніх музикантів у закладах музичної освіти західної україни у першій половині хх ст.
НО Філіпчук
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
2012
Творчість Миколи Лисенка у контексті формування гуманістичної спрямованості музичної освіти в Західній Україні
Н Філіпчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 267-272, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20