Наталія Філіпчук
Наталія Філіпчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття)
НО Філіпчук
" Зелена Буковина", 2011
52011
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
32013
Ссавці України під охороною Бернської конвенції/За редакцією ІВ Загород-нюка.—Київ, 1999.—222 с.—(Праці Теріологічної Школи, Вип. 2).
І Загороднюк, В Домашлінець, В Покиньчереда, В Тищенко, ...
31999
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ГІ Сотська, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ...
Талком, 2019
22019
Розвиток української музейної педагогіки у ХХ столітті: здобутки і втрати
НО Філіпчук
Вісник Закарпатської академії мистецтв 12, 115-121, 2019
12019
Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ЮВ Грищенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2019
12019
Музейна педагогіка і виховання нації
НО Філіпчук
Молодий вчений, 137-142, 2018
12018
Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.)
ЮВ Грищенко, НО Філіпчук, ТВ Котирло
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній спадщині А. Макаренка: сучасний погляд
Н Філіпчук
Педагогіка і психологія професійної освіти, 211-220, 2013
12013
Досвід професійної підготовки майбутніх музикантів у закладах музичної освіти західної україни у першій половині хх ст.
НО Філіпчук
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
12012
Географічна мінливість краніологічних ознак ховраха малого (Spermophilus pygmaeus, Sciuridae, Rodentia) фауни України
О Лашкова, Н Філіпчук, Я Навозенко, І Дзеверін
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
12009
МУЗЕЙНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ І РУМУНІЇ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Н Філіпчук
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 260-279, 2020
2020
ВПЛИВ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
НО Філіпчук
International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 44-48, 2020
2020
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
НО Філіпчук
Педагогічна освіта: теорія і практика, 163-175, 2020
2020
Музейна педагогіка: навчальна програма спецкурсу
НО Філіпчук
ТОВ «Талком», 2020
2020
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
Н Філіпчук
ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 2 (16), 49-56, 2019
2019
Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика
ЛЮ Султанова, МП Вовк, ЮВ Грищенко, НО Філіпчук, СО Соломаха
Інститут педагогічної освіти іосвіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2019
2019
Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації
ММ Погребняк, С Соломоха, Ю Грищенко, М Вовк, Н Філіпчук, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019
2019
Становлення музейної педагогіки в західній Україні
НО Фліпчук
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія: Педагогічні науки 14 …, 2019
2019
Педагогізація музеології
НО Філіпчук
Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20