Подписаться
Наталія Філіпчук
Наталія Філіпчук
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мистецтво у розвитку особистості: монографія
НГ Ничкало, ІА Зязюн, ОМ Отич, СО Соломаха, ГІ Сотська, МП Вовк, ...
Чернівці: Зелена Буковина, 2006
122006
Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
М Вовк, С Ходаківська
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 2 (16), 39-48, 2019
92019
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник
ІА Зязюн, ГГ Філіпчук, ОМ Отич, ОМ Семеног, ОО Лобач, СО Соломаха, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
82013
Бернські» види гризунів у Червоній книзі України (Spermophilus citellus, Sicista subtilis, Spalax graecus)
І Загороднюк, Н Філіпчук
Ссавці України під охороною Бернської конвенції, 155-162, 1999
51999
Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України (перша половина ХХ століття)
НО Філіпчук
" Зелена Буковина", 2011
42011
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти
МП Вовк, ГІ Сотська, ЛЮ Султанова, НО Філіпчук, СО Соломаха, ...
Талком, 2019
32019
Розвиток професійного досвіду педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах України (ХVІІІ–ХХ ст.)
НО Філіпчук, ЮВ Грищенко, ТВ Котирло
ІПООД НАПН України, 2016
32016
Ссавці України під охороною Бернської конвенції/За редакцією ІВ Загород-нюка.—Київ, 1999.—222 с.—(Праці Теріологічної Школи, Вип. 2).
І Загороднюк, В Домашлінець, В Покиньчереда, В Тищенко, ...
31999
Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України
В Підгірна, Н Філіпчук
Науковий вісник Чернівецького університету, 73-77, 2020
22020
Музейна педагогіка і виховання нації
НО Філіпчук
Молодий вчений, 137-142, 2018
22018
Музейна педагогіка в оптимізації культурно-освітнього процесу
НО Філіпчук
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 256-265, 2017
22017
Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній спадщині А. Макаренка: сучасний погляд
Н Філіпчук
Педагогіка і психологія професійної освіти, 211-220, 2013
22013
Етико-естетичні засади творчості Володимира Івасюка
Н Філіпчук
Мистецтво та освіта, 2-5, 2013
22013
МУЗЕЙНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ І РУМУНІЇ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Н Філіпчук
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 260-279, 2020
12020
Розвиток української музейної педагогіки у ХХ столітті: здобутки і втрати
НО Філіпчук
Вісник Закарпатської академії мистецтв 12, 115-121, 2019
12019
Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика
МП Вовк, ЛЮ Султанова, СО Соломаха, НО Філіпчук, ЮВ Грищенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, 2019
12019
Досвід професійної підготовки майбутніх музикантів у закладах музичної освіти західної україни у першій половині хх ст.
НО Філіпчук
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
12012
Географічна мінливість краніологічних ознак ховраха малого (Spermophilus pygmaeus, Sciuridae, Rodentia) фауни України
О Лашкова, Н Філіпчук, Я Навозенко, І Дзеверін
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
12009
Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції
МП Вовк, НО Філіпчук, СО Соломаха
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (2), 2021
2021
«АРХІТЕКТУРНЕ ДИВО ЧЕРНІВЦІВ»—ПАМ’ЯТКА ЮНЕСКО
НО Філіпчук
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (1), 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20