Сук Леонід Кіндратович
Сук Леонід Кіндратович
НУБіП України, кафедра бухгалтерського обліку
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
НазваПосиланняРік
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
5262002
Організація бухгалтерського обліку: Підручник
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Каравела 624, 104, 2009
1102009
Фінансовий облік: навч. посіб.
ЛК Сук
К.: Знання 647, 4, 2012
1032012
Бухгалтерський облік: Навч. посіб
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
932008
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
471998
Облік біологічних активів
ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 128-134, 2006
462006
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції
МІ Скрипник
362012
Калькуляція в бухгалтерському обліку
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-4, 2003
212003
Склад та класифікація витрат на підприємствах
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 46-49, 2007
192007
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук, ЛВ Кузьменко, ВВ Кузьмін, ВМ Шаповалова
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
182012
Аудиторські процедури для одержання доказів
ЛК Сук
Облік і фінанси АПК, 81-84, 2011
152011
Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К.: Університет “Україна, 2005
142005
Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект
ДЛ Кузьмін
ЖДТУ, 2012
132012
Облік поточних біологічних активів.
ЛК Сук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
122013
Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції
ЛК Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 49-52, 2007
122007
Контроль і ревізія:[навч. посіб. для дистанційного навчання]
ЛК Сук
К.: Університет “Україна, 2006
112006
Облік власного капіталу
ЛК Сук, ПЛ Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 43-47, 2005
112005
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
102013
Організація обліку праці та її оплати
ПЛ Сук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 423-430, 2011
102011
Організація документування господарських операцій та документообігу
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 6-18, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20