Сук Леонід Кіндратович
Сук Леонід Кіндратович
НУБіП України, кафедра бухгалтерського обліку
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
7102002
Фінансовий облік
ПЛ Сук, ЛК Сук
Знання, 2015
1432015
Організація бухгалтерського обліку: Підручник
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Каравела 624, 104, 2009
1122009
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
1032008
Облік біологічних активів
ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 128-134, 2006
492006
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
491998
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції
МІ Скрипник
372012
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
252012
Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К.: Університет “Україна, 2005
222005
Склад і класифікація витрат на підприємствах
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 46-49, 2007
202007
Калькуляція в бухгалтерському обліку
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-4, 2003
202003
Організація внутрішнього контролю запасів на підприємстві
НМ Бондаренко, ГС Сімон
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
172017
Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів
ОО Одношевна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
162016
Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект
ДЛ Кузьмін
ЖДТУ, 2012
162012
Організація обліку праці та її оплати
ПЛ Сук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 423-430, 2011
152011
Аудиторські процедури для одержання доказів
ЛК Сук
Облік і фінанси АПК, 81-84, 2011
152011
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
132013
Облік поточних біологічних активів.
ЛК Сук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
122013
Облік власного капіталу
ЛК Сук, ПЛ Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 43-47, 2005
122005
Контроль і ревізія:[навч. посіб. для дистанційного навчання]
ЛК Сук
К.: Університет “Україна, 2006
112006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20