Сук Леонід Кіндратович
Сук Леонід Кіндратович
НУБіП України, кафедра бухгалтерського обліку
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
7252002
Фінансовий облік
ПЛ Сук, ЛК Сук
Знання, 2015
1472015
Організація бухгалтерського обліку: Підручник
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Каравела 624, 104, 2009
1132009
Бухгалтерський облік: навч. посіб.
ЛК Сук, ПЛ Сук
К.: Знання 507, 2008
1032008
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики
ЛВ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 1998
501998
Облік біологічних активів
ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 128-134, 2006
492006
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції
МІ Скрипник
372012
Фінансовий облік: навч. посіб.–2-ге вид., перероб. і доп
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К, 2012
282012
Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання
ЛК Сук
Сук ЛК, Сук ПЛ–К.: Університет “Україна, 2005
222005
Склад і класифікація витрат на підприємствах
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 46-49, 2007
202007
Калькуляція в бухгалтерському обліку
Л Сук, П Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 2-4, 2003
202003
Організація внутрішнього контролю запасів на підприємстві
НМ Бондаренко, ГС Сімон
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
182017
Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект
ДЛ Кузьмін
ЖДТУ, 2012
172012
Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів
ОО Одношевна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
162016
Організація обліку праці та її оплати
ПЛ Сук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 423-430, 2011
162011
Аудиторські процедури для одержання доказів
ЛК Сук
Облік і фінанси АПК, 81-84, 2011
162011
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
132013
Облік поточних біологічних активів.
ЛК Сук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
122013
Облік власного капіталу
ЛК Сук, ПЛ Сук
Бухгалтерія в сільському господарстві, 43-47, 2005
122005
Контроль і ревізія:[навч. посіб. для дистанційного навчання]
ЛК Сук
К.: Університет “Україна, 2006
112006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20