Леонид Пилипей
Леонид Пилипей
ГВУЗ "Украинская академия банковского дела Национального банка
Підтверджена електронна адреса в uabs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов Российской таможенной академии на начальном периоде профессионального обучения
АЕ Катков, МА Дасько
Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, 2012
106*2012
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами хокею на траві
ЛП Пилипей, МС Шаповал
932010
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів
ЛП Пилипей
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
492009
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
ЛП Пилипей
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2010
362010
Систематизація напрямків підготовки спеціалістів у ВНЗ згідно з вимогами до професійно-прикладної фізичної підготовки
ЛП Пилипей
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 56-64, 2008
212008
Професiйно-прикладна фiзична пiдготовка студентiв: монографiя
ЛП Пилипей
Продолжение приложения А 12, 5-6, 2009
202009
Використання антропних технологій для організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
ЛП Пилипей
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2006
192006
Актуальність сучасних силових видів спорту для системи професійно-прикладної фізичної підготовки у вузі
ТЮ Круцевич, ЛП Пилипей
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2006
182006
Системний підхід до створення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів
ЛП Пилипей
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2007
162007
Професіограма спеціалістів банківської справи як модельно-цільова характеристика фізичної підготовки студентів
ЛП Пилипей
Харківське обласне відділення національного Олімпійського комітету України …, 2006
162006
Фізичне виховання: професійноприкладна фізична підготовка студентів у ВНЗ: навч.-метод. посіб.
ЛП Пилипей
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2013
112013
Ефективність проектування ППФП на основі сформованості мотиваційної сфери у студентів
ЛП Пилипей
Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту «Молода …, 2009
112009
Теоретико-методологічне обґрунтування процесу фізичного виховання студентів ВНЗ
ЛП Пилипей
Харківська державна академія з фізичної кульури, 2013
102013
Профілювання фізичних якостей у відповідності з професійно-прикладною фізичною підготовкою студентів різних спеціальностей
ЛП Пилипей
Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. пр.–Харків: ХДАФК, 31-36, 2008
102008
Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів вузів економічного профілю
ЛП Пилипей, ВВ Остапенко
Харківська державна академія фізичної культури, 2007
102007
Дослідження актуальності та перспектив розвитку аеробіки і фітнесу в Українській академії банківської справи
ЛП Пилипей
Харківська державна академія фізичної культури, 2005
102005
Стан фізичної підготовленості студенток і курсу ВНЗ
Л Пилипей, М Шаповал
Спортивний вісник Придніпров'я, 57-61, 2013
92013
Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів в руслі Болонського процесу
ЛП Пилипей
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2008
92008
Ефективність особисто орієнтованої програми зі степ-аеробіки для професійно-прикладної фізичної підготовки
ЛП Пилипей, НВ Петренко
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2005
92005
Теоретико-методичнi основи професiйно-прикладної фiзичної пiдготовки студен-тiв вищих навчальних закладiв: дис.… д-ра наук з фiз. виховання i спорту: 24.00. 02 НУФВСУ.-К …
ЛП Пилипей
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20