Довгаль Олена Валеріївна
Довгаль Олена Валеріївна
Миколаєвський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародні економічні відносини: підручник
АП Голіков, ОА Довгаль
172014
Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
ОВ Довгаль
Ефективна економіка, 2016
112016
Світова економіка: підручник
АП Голіков, ОА Довгаль
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
112015
Механізм ефективного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ОВ Довгаль, ЕВ Довгаль
102016
Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села
ОВ Довгаль, ЕВ Довгаль
102013
Банківські операції: навч. посіб
НІ Демчук, ОВ Довгаль, ЮП Владика
Дніпро: Пороги, 461, 2017
82017
Інноваційне управління персоналом
ОВ Довгаль
Ефективна економіка, 2015
82015
Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки
РА Семів, МВ Луцик
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 117-121, 2013
72013
Проблеми розвитку соціального підприємництва
ОВ Довгаль
Ефективна економіка, 2014
62014
Переваги та недоліки податку на додану вартість
ОВ Довгань
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, 72-73, 2010
62010
Лейкоз великої рогатої худоби
БМ Ярчук, ОБ Домбровський, ЛЕ Корнi, ОВ Довгаль
К.: Бібліотека ветеринарної медицини.–1, 2000
62000
Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності.
ВВ Лагодієнко, ОВ Довгаль
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 15-20, 2019
52019
Особливості, проблеми та перспективи глобального економічного розвитку
ОА Довгаль
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка …, 2017
52017
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Навчальний посібник
ОА Довгаль, ГВ Довгаль, ОА Довгаль, ГВ Довгаль
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2015
52015
Регіональні торговельні угоди як чинник подальшої лібералізації міжнародної торгівлі
ОА Довгаль
Бізнес Інформ, 76-80, 2014
42014
Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби в господарствах Білоцерківського району
ОВ Довгаль, РВ Тирсін, БМ Ярчук
Інститут біології тварин УААН, 2009
42009
Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах
ОА Довгаль
Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер.: Економічні науки, 10-16, 2013
32013
Тенденції розвитку глобального економічного простору: альтернатива вибору
ОА Довгаль
Вісн. Міжнар. слов'янськ. ун-ту., 2012
32012
Дослідження тенденцій кадрового забезпечення фінансового сектору крізь призму глобальних змін
МВ Луцик, ІМ Вознюк-Богів
Технологический аудит и резервы производства 2 (5 (28)), 2016
22016
Інтелектуальні ресурси сталого розвитку соціальноекономічних систем в умовах економіки знань
МВ Луцик
Збірник наукових праць «Потенціал економічного розвитку в контексті …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20