Світлана Жукевич
Світлана Жукевич
кандидат економічних наук, доцент, Тернопільський національний
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий аналіз /Навчальний посібник
М Лучко, С Жукевич, Ф Антоніна
Тернопіль: Економічна думка, 2016
256*2016
Діагностика і економічний аналіз у сфері послуг: курс лекцій
ІД Фаріон, ЛІ Савчук, СМ Жукевич
Тернопіль: Екон. думка, 2005
332005
Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством
СМ Жукевич, НВ Кудлаєва
Донбаська державна машинобудівна академія, 2009
272009
Використання матричних методів в стратегічному аналізі диверсифікованих компаній
РВ Фроленко, С Жукевич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
112012
Теоретичні підходи до розуміння середовища організації об’єкта стратегічного аналізу
С Жукевич
Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ / За ред. д …, 2002
102002
Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства
СМ Жукевич, РВ Фроленко
Фаховий науково-виробничий журнал" ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА", 2015
92015
Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації
СМ Жукевич
92006
Діагностика фінансово-економічної стійкості суб’єкта господарювання: концептуальний підхід
СМ Жукевич
Фаховий науково-виробничий журнал" ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА", 2016
72016
Фінансовий аналіз в управлінській інформаційній системі: суть, значення, основні напрями здійснення
СМ Жукевич, НТ Жук
РВВ Луцького НТУ, 2014
72014
Практикум з стратегічного аналізу для студентів економічних спеціальностей напрямку 0501 “Економіка і підприємництво” всіх форм навчання/За ред
ІД Фаріон, ВА Чичун, СМ Жукевич
Докт. Екон. Наук, проф.. Фаріона ІД–Тернопіль, 2004
62004
Аналітична складова в управлінні діловою активністю підприємства
СМ Жукевич, ТГ Бурденюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
52017
Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством
СМ Жукевич
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 175-182, 2012
52012
Бухгалтерський облік як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств в умовах інтеграції України в ЄС
СМ Жукевич
Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, С. 225-234, 2015
42015
Діагностика ділової активності в інформаційній системі управління підприємством
СМ Жукевич, НТ Жук
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
32016
Аналіз й оцінка фінансових ризиків в системі управління суб ‘єктів господарювання
СМ Жукевич, НІ Карпишин
Інноваційна економіка, 63, 2017
22017
Фінансовий аналіз Начальний посібник
С Жукевич
Тернопіль: ТАЙП, 2008
2*2008
Аналіз стратегічних позицій та вибір стратегії розвитку підприємства в транзистивних умовах господарювання
С Жукевич
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип …, 2007
22007
Стратегічний аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю
С Жукевич
Збірник наукових праць затверджений ВАК України Черкаського державного …, 2004
22004
Діагностика внутрішнього стану організації у здійсненні стратегічного аналізу
С Жукевич
Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки …, 2004
22004
Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління та функціональна роль аналізу
С Жукевич
Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць, 98-102, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20