Ganna Yarovenko
Ganna Yarovenko
Associate Professor at Department of Economic Cybernetics at Sumy State University
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств
ДМ Марченко, ГМ Яровенко
Актуальні проблеми економіки, 163-171, 2005
532005
Організаційні заходи забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
102008
Організаційні заходи забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
102008
Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 34-38, 2012
92012
Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 34-38, 2012
92012
Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств
ГМ Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2008
62008
Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю
ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ «Національна академія управління», 2004
62004
Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю
ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ «Національна академія управління», 2004
62004
Автоматизовані інформаційні системи управління–ресурс підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ДМ Марченко, ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ «Національна академія управління», 2006
52006
Аспекти автоматизації фінансового контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
52004
Аспекти автоматизації фінансового контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
52004
Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці
ГМ Яровенко, АН Яровенко, ТО Басенко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
32012
Органiзацiя внутрiшнього контролю в системi управлiння фiнансовими потоками пiдприємств
ГМ Яровенко
32008
Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та …, 2007
32007
Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та …, 2007
32007
Аспекти автоматизацiї фiнансового контролю пiдприємств
ГМ Яровенко
Вiсник Української академiї банкiвської справи., 89, 2004
32004
Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2018
22018
Кореляційно-регресійний аналіз – інструмент обґрунтування ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей
ГМ Яровенко, ЮО Остапенко, ВВ Остапенко
Молода спортивна наука України: збірник наукових праць з галузі фізичного …, 2016
22016
Metod otsinky ekonomichnoi efektyvnosti avtomatyzovanykh informatsiinykh system na osnovi statystyky rezultativ vprovadzhen
HM Yarovenko
The method of assessing the economic efficiency of the automated information …, 2013
22013
Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 53-57, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20