Hanna Yarovenko
Hanna Yarovenko
Associate Professor at Department of Economic Cybernetics at Sumy State University
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств
ДМ Марченко, ГМ Яровенко
Актуальні проблеми економіки, 163-171, 2005
522005
Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення
СС Герасименко, АО Єпіфанов, МД Корінько, ДМ Марченко, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
112010
Організаційні заходи забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
112008
Організаційні заходи забезпечення ефективного функціонування внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
112008
Information system for monitoring banking transactions related to money laundering
T Leonov, S., Yarovenko, H., Boiko, A., Dotsenko
CEUR Workshop Proceedings 2422, 297-307, 2019
10*2019
Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 34-38, 2012
102012
Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 34-38, 2012
102012
Аспекти автоматизації фінансового контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
72004
Аспекти автоматизації фінансового контролю підприємств
ГМ Яровенко, АН Яровенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
72004
Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці
ГМ Яровенко, АН Яровенко, ТО Басенко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
62012
Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств
ГМ Яровенко
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2008
62008
Автоматизовані інформаційні системи управління–ресурс підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ДМ Марченко, ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ Національна академія управління, 2006
62006
Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю
ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ Національна академія управління, 2004
52004
Застосування теорії ігор при побудові моделі фінансового контролю
ГМ Яровенко, АН Яровенко
ВНЗ Національна академія управління, 2004
52004
Органiзацiя внутрiшнього контролю в системi управлiння фiнансовими потоками пiдприємств
ГМ Яровенко
42008
Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та…, 2007
42007
Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
ГМ Яровенко
Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та…, 2007
42007
Innovations in the risk management of the business activity of economic agents
P Berzin, O Shishkina, OV Kuzmenko, HM Yarovenko
Sumy State University, 2018
32018
Аспекти автоматизацiї фiнансового контролю пiдприємств
ГМ Яровенко
Вiсник Української академiї банкiвської справи., 89, 2004
32004
Розробка інформаційної моделі виявлення ознак шахрайств у банках
ГМ Яровенко
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20