Подписаться
Alexander Kosteckyi
Alexander Kosteckyi
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене ikd.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Validation methods for regional retrospective high resolution land cover for Ukraine
M Lavreniuk, N Kussul, A Shelestov, B Yailymov, T Oliinyk, A Kosteckyi
2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS …, 2016
82016
Експеримент SPOT-5 TAKE 5 для тестового полігону JECAM в Україні
А Шелестов, Б Яйлимов, ОМ Костецький, Р Басараб, А Колотій
ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І …, 2015
12015
ПОБУДОВА КАРТ БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА СУПУТНИКОВИХ ПРОДУКТІВ В ПРОЕКТІ IMAGINES
ОМ Костецький, АЮ Шелестов, АВ Колотій, РМ Басараб, БЯ Яйлимов, ...
ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І …, 2015
12015
Прогноз врожаю для Київської областi на основi супутникових даних
A Kosteckyi
2016
Валiдацiя глобальних супутникових бiофiзичних продуктiв в рамках Європейського проекту ImagineS
A Kosteckyi
2016
Валідація глобальних супутникових біофізичних продуктів в рамках європейського проекту IMAGINES
ОМ Костецький
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Прогноз врожаю для київської областi на основi супутникових даних
ОМ Костецький
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Експеримент SPOT-5 TAKE 5: мета та задачі для території України
A Shelestov, N Kussul, B Yailymov, A Kosteckyi, A Kolotii
Державне космічне агентство України, Національна академія наук України …, 2015
2015
Метод валідації глобальних супутникових продуктів в рамках проекту IMAGINES
A Kosteckyi, A Shelestov, A Kolotii, G Zagorodnia, B Yailymov
Державне космічне агентство України, Національна академія наук України …, 2015
2015
Індуктивне моделювання біофізичних параметрів в експерименті SPOT-5 Take 5
АЮ Шелестов, АВ Колотій, ОМ Костецький
Індуктивне моделювання складних систем, 2015
2015
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СУПУТНИКОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ КАРТ БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
АВ Колотій, ОМ Костецький, БЯ Яйлимов, ОВ Бігун
ВАЛІДАЦІЯ БІОФІЗИЧНИХ ПРОДУКТІВ В ПРОЕКТІ IMAGINES
ОМ Костецький, АЮ Шелестов, АВ Колотій, ДЮ Ящук
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12