Irina Chumakova / Ірина Чумакова / Ирина Чумакова / Iryna Chumakova
Irina Chumakova / Ірина Чумакова / Ирина Чумакова / Iryna Chumakova
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії
І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 55-62, 2009
372009
Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 137-146, 2007
242007
Державний фінансовий контроль: підручник
ІЮ Чумакова, НВ Шульга
К.: КНЕУ, 8-12, 2013
182013
Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (розділи 3-7)
ФМТ Вітвицька Н.С. , Чумакова І.Ю. , Коцупатрий М.М.
К.: КНЕУ, 2003
132003
Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів
О Петрик, І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 24-34, 2000
132000
Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю
ОМ Іваницька, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 68-77, 2011
122011
Аудит: підручник
ОА Петрик
Київ: КНЕУ, 2015
11*2015
Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід’ємної складової державного управління
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 109-126, 2013
92013
Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 95-109, 2011
52011
Дослідження змісту поняття аудиту в контексті його застосування у державному секторі економіки
ІЮ Чумакова
Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 282-289, 2006
52006
Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки Рахункової палати на шляху до європейського аудиту
ЛА Чумакова І.
Бухгалтерський облік і аудит, 39-48, 2010
42010
Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів
ІЮ Чумакова, ЮП Кравченко
Фінанси України, 54--69, 2014
32014
Теоретико-методологические аспекты анализа при проведении аудита в государственном секторе экономики
И Чумакова
Научные записки, 355-357, 2006
32006
Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами
ІЮ Чумакова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Організація внутрішнього аудиту в державних органах влади різних систем і країн світу
ІЮ Чумакова
Наукові праці НДФІ, 144-156, 2015
22015
Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту у Міністерстві фінансів України
ВМК Чумакова І.Ю.
Фінанси України, 104-126, 2015
2*2015
Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
ЛП Максименко, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 54-68, 2012
22012
Застосування прийомів і методів економічного аналізу в державному фінансовому контролі
НС Вітвицька, НС Витвицкая, ІЮ Чумакова, ИЮ Чумакова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
22002
Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області): дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 04
ІЮ Чумакова
К, 2001
22001
Запровадження внутрішнього контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення
ВМ Король, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 82-104, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20