Подписаться
Лесько Олександр Йосипович / Lesko Oleksandr
Лесько Олександр Йосипович / Lesko Oleksandr
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія управління в організації
МД Прищак, ОЙ Лесько, АИ Лесько
ВНТУ, 2016
1602016
Управління персоналом: навч. посіб
АО Азарова, ОО Мороз, ОЙ Лесько, ІВ Романець
Вінниця: ВНТУ 283, 2014
742014
Бізнес-планування
ВО Козловський, ОЙ Лесько, ВА Козловский, АИ Лесько
ВНТУ, 2008
63*2008
Етика ділових відносин
ОЙ Лесько, МД Прищак, ОБ Залюбівська, ГГ Рузакова, АИ Лесько, ...
ВНТУ, 2011
562011
Етика та психологія ділових відносин: навчальний посібник 2-ге вид., перероб. і доп.
МД Прищак, ОЙ Лесько
ВНТУ, 2023
292023
Дерегуляція підприємницької діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні
ОЙ Лесько, ЛД Глущенко, ТК Мещерякова
ВНТУ, 2016
212016
Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення)
ОЙ Лесько
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.09. 01–«Демографія, економіка праці …, 2003
142003
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, ОИ Лесько, ИВ Причепа
ВНТУ, 2016
132016
Psykholohiia upravlinnia v orhanizatsii
MD Pryshchak, OY Lesko
Management psychology in the organization], tutorial, Vinnytsia, Ukraine, 2012
122012
До питання комерційної діяльності: поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов
ІВ Причепа, ОЙ Лесько, РВ Горенко
Економіка та суспільство.№ 35., 2022
102022
Psykholohiia upravlinnia v orhanizatsii [Psychology of management in the organization]
MD Pryshchak, OY Lesko
VNTU, Vinnytsia, Ukraine, 150, 2016
102016
Економічна ефективність діяльності молокопереробних трансформацій в Україні: монографія
НС Белінська, О Лесько
Вінниця: ВНТУ, 2012
102012
Інноваційний менеджмент. Практикум
ВО Козловський, ОЙ Лесько
Вінниця: ВНТУ, 2006
102006
Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, НО Кот, АИ Лесько, ИВ Причепа, НА Кот
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015
92015
Формування корпоративної культури підприємства
ЛВ Сікорська, ОЙ Лесько
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
82019
Самоменеджмент як основна складова в роботі операційного менеджера
ОГ Ратушняк, ВВ Кавецький, ОЙ Лесько
Ефективна економіка. 2022.№ 1, 2022
72022
Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми і шляхи вирішення
Г Купалова, О Лесько
Україна: аспекти праці, 4-11, 2004
72004
Економічна ефективність діяльності молокопереробних підприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991–2007 роки): монографія
НС Бєлінська, ОЙ Лесько
Вінниця: ВНТУ, 2012
62012
Бізнес-планування: Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл
ВО Козловський, ОЙ Лесько
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008
62008
Теоретичні аспекти та сучасні тенденції бізнес-планування на підприємстві
ЛД Глущенко, ОЙ Лесько, МВ Бальзан
Modern Economics.№ 31: 32-37., 2022
52022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20