Власенко Ольга (Vlasenko Olha, Własenko Olha)
Власенко Ольга (Vlasenko Olha, Własenko Olha)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
312020
Проблема формування моральних цінностей майбутніх учителів
ОМ Власенко
Освіта Донбасу, 87-93, 2004
142004
Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій
ОМ Власенко
Житомир. 2005. 223 с, 2005
122005
Особливості формування освітньо-виховних систем
ОМ Власенко
Тенденції модернізації національних освітніх систем, 2014
102014
Особливості розвитку освітнього середовища педагогічного навчального закладу
ОМ Власенко
Проблеми освіти: збірник наукових праць, 82-85, 2015
72015
Практичне застосування системного підходу в моделюванні науково-дослідної роботи студентів
ОМ Власенко
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
62015
Використання інтерактивних методів навчання у сучасній вищій школі
ОМ Власенко
Вісник Житомирського державного університету, рр. 94-97, 2012
62012
Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення Національних стандартів компенсацій порушення державою прав людини: інформаційно-аналітичний звіт
М Гнатовський, А Федорова, К Красовський, О Власенко
К.: Атіка, 2011
62011
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В УМОВАХ ЦІЛЕЖИТТЄВОГО НАВЧАННЯ
ВОМ Дубасенюк О.А., Березюк О.С., Антонова О.Є.
5*2016
Специфіка викладання спецкурсу Методика педагогічного експерименту
ОМ Власенко
Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання…, 2014
52014
Духовно-моральні цінності у розвитку особистості
ОМ Власенко
Духовність українства: зб. наук. пр./редкол.: канд. філос. наук ЮМ Білодід…, 2005
52005
Проблема формування морально-патріотичних цінностей студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу
ОМ Власенко
Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск, 14-17, 2015
42015
Франтішек Ржегорж та його колекція світлин з Галичини
ОМ Власенко, О Ткачук
Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник, 126-131, 2014
42014
Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід)
ОС Березюк, ОМ Власенко, ОМ Піддубна, ВІ Башманівський, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
42013
Роль музики у формуванні духовності особистості
ОМ Власенко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 224-230, 2008
42008
Формування системи цінностей особистості
ОМ Власенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 67-69, 2007
42007
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід
ВОВ Антонова О.Є., Березюк О.С., Власенко О.М., Вітвицька С.С., Дубасенюк О.А.
32012
Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування моральних цінностей у майбутніх вчителів
ОМ Власенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 90-92, 2003
32003
Історично-філософські основи аналізу патріотизму як духовної цінності суспільства
ОМ Власенко
Проблеми освіти: Наук-метод. зб., 57-60, 2015
22015
Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць
ОС Березюк, ОМ Власенко
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20