Роман Кирин
Роман Кирин
провідний науковий співробіткник Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове забезпечення видобування корисних копалин
РС Кірін
автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2007
252007
Інтелектуальна власність: підручник
РС Кірін, ВЛ Хоменко, ІМ Коросташова
видавництво НГУ, 2012
142012
Інтелектуальна власність
ІВ Луців, РА Скляров, ВВ Шанайда
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
92015
Поняття надр: еколого-правові аспекти
РС Кірін
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 0
5
Кодифікація законодавства про надра: досвід та проблеми: монографія
РС Кірін
Дніпропетровськ: НГУ, 2015
42015
Будівельне законодавство. Основні законодавчі акти/Уклад.: РС Кірін, ОМ Шашенко, ІІ Усик
ОС Кірін
Д.: Національний гірничий університет, 2013
42013
Надра як диференційований об’єкт права видобування корисних копалин
Р Кірін
Підприємництво, господарство і право, 87-90, 2002
42002
Кодифікація законодавства про надра
РС Кірін
ступеня докт. юр. наук: спец. 12.00. 06 «Земельне право, 0
4
Про систему геологічного законодавства України
РС Кірін
Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного …, 2011
32011
Джерела геологічного права
РС Кірін
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 110-118, 2010
32010
Актуальні проблеми правового забезпечення видобування корисних копалин
Р Кірін
Юридична Україна, 62-68, 2006
32006
Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом
РС Кірін
Інтелектуальна власність в Україні.—К, 20-25, 2015
22015
Патентологія: монографія
РС Кірін, ВЛ Хоменко, ІМ Коросташова
НГУ, 2015
22015
Проблеми кодифікації законодавства про надра
РС Кірін, РС Кирин
Одеса: Юрид. л-ра, 2014
22014
Самовільне користування надрами: варіативність суб’єктів та об’єктивної сторони правопорушення
РС Кірін
Бюлетень Міністерства юстиції України, 97-104, 2013
22013
Лексикологічні ознаки меж юридичної категорії «надра»
РС Кірін
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. ст …, 2001
22001
Право користування підземними порожнинами: поняття та види
КР Станіславович
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 2 (1), 102 – 106, 2017
1*2017
Геологічне право: навч. посіб.
РС Кірін, ВЛ Хоменко
видавництво НГУ, 2015
12015
Объекты геологических правоотношений: кодификационный аспект
РС Кирин
Евразийский юридический журнал, 160-165, 2014
12014
Кодифікація законодавства про охорону надр: проблеми інтеграції та диференціації
РС Кірін, РС Кирин
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20