Алла Анатоліївна Соляник, Алла Анатольевна Соляник, Alla Anatoliivna Solianyk
Алла Анатоліївна Соляник, Алла Анатольевна Соляник, Alla Anatoliivna Solianyk
Харківська державна академія культури, кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Подтвержден адрес электронной почты в домене ic.ac.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Документні потоки та масиви: навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв
АА Соляник
Х.: ХДАК, 2000
452000
Эволюция библиотечного фондоведения
ЮН Столяров, НН Кушнаренко, АА Соляник
Специальный издательский проект для библиотек, 2007
332007
Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку: монографія
АА Соляник
Х.: ХДАК, 2005
222005
Документоснабжение библиотечных фондов: учебно метод. пособие
АА Соляник
М.: Либерея Бибинформ, 2007.—128 с, 2007
17*2007
Эволюция библиотечного фондоведения под ред. ЮН Столярова
ЮН Столяров, НН Кушнаренко, АА Соляник
162007
Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу
А Соляник, Н Кушнаренко
Вісн. Кн. палати, 25-27, 2001
142001
Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект
А Соляник
Харківська державна академія культури, 2005
132005
Социальные коммуникации-новая научная отрасль
НН Кушнаренко, АА Соляник
Научные и технические библиотеки, 41-48, 2008
102008
Підготовка фахівців для книжкової галузі України: традиції та новації
А Соляник
Вісник Харківської державної академії культури, 116-125, 2011
92011
Концепция групповой работы как основа информационного обеспечения программного интерфейса интерактивных систем
АА Соляник
Системы управления и информационные технологии 45 (3-2), 285-288, 2011
92011
Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования
АА Соляник
Вісник Харківської державної академії культури, 31-41, 2013
72013
Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій
А Соляник
Бібліотечна планета, 26-28, 2012
62012
Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє
Н Кушнаренко, А Соляник
Вісн. Кн. палати, 33-34, 2002
62002
Документология как фундаментальная наука: факт институционализации
НН Кушнаренко, АА Соляник
Науч. и техн. б-ки, 71-77, 2014
42014
Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків
В Шейко, Н Кушнаренко, А Соляник
Вісник Книжкової палати, 40-45, 2012
42012
Этап начальной институционализации научных исследований в отрасли социальных коммуникаций: опыт Украины
Н Кушнаренко, А Соляник
Научные и технические библиотеки, 49-55, 2011
42011
Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
ВМ Шейко, ММ Каністратенко, НМ Кушнаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-18, 2011
42011
Научные школы книговедческого и библиотечно-информационного профиля: признаки идентификации
НН Кушнаренко, АА Соляник
Научные и технические библиотеки, 45-54, 2011
42011
Харківська бібліотечна наукова школа: історико-генетичний вимір
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко, АА Соляник
Вісник Харківської державної академії культури, 56-73, 2011
42011
Сучасні проблеми стандартизації бібліотечно-інформаційної освіти в Україні
АА Соляник
Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : 7 Міжнар …, 2017
3*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20