Підписатись
Віра Драбовська (Vira Drabovska)
Віра Драбовська (Vira Drabovska)
Інші іменаVira Drabovska
Вінницький кооперативний інститут
Підтверджена електронна адреса в vki.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Approach to creating an ensemble on a hierarchy of clusters using model decisions correlation
EA Manziuk, W Wójcik, OV Barmak, IV Krak, AI Kulias, VA Drabovska, ...
Przegląd elektrotechniczny 96 (9), 108-113, 2020
152020
Лінгвокультурологічна концепція лексикографії США
ВА Драбовська
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних …, 2016
102016
Ключові лінгвокультурні концепти США як предмет словникового опису
ВА Драбовска
Видавництво СумДУ, 2010
72010
Лингвокультурный концепт “multiculturalism” в американском варианте английского языка
ВА Драбовская
Инновации в науке, 105-114, 2015
42015
Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії
В Драбовська
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
42013
Лінгвокультурна специфіка прецедентних текстів: лексикографічний аспект (наматеріалі американського варіанта англійської мови)
В Драбовська
Наукові записки. Випуск 105 (2). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У …, 0
4
Мікроструктура сучасних американських навчальних тлумачних словників
ВА Драбовська
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2012
32012
Концепт “Automobile” у реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови …
ЮА Зацний, ВА Драбовська
Нова філологія. Збірник наукових праць., 54 – 61, 2017
22017
Загальні принципи створення моделі нового тлумачного лінгвокультурологічного словника американського варіанта англійської мови
ВА Драбовська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НАВЧАЛЬНО-ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ КОРИСТУВАЧІВ.
ВА Драбовська
Головні редактори: доц. АІ Анісімова, проф. ТМ Потніцева Рецензенти, 22, 2010
22010
Formation of National Culture and National Consciousness in the Postmodern Society
L Morozova, O Morozova, V Drabovska, O Hrechanovska, L Martirosian, ...
Postmodern Openings 12 (1Sup1), 257-270, 2021
12021
A Linguistic and Philosophical Analysis of Anthropological Paradigms
Y Stezhko, V Drabovska, L Gusak, E Koliada, I Derik, S Hrushko
Postmodern Openings 12 (1Sup1), 287-301, 2021
12021
Group decision support system based on Bayesian network
RN Kvyetnyy, NF Kuzmina, OA Poplavskyy, VA Drabovska, VB Kuzmik, ...
Prz. Elektrotechniczny 96 (9), 123-128, 2020
12020
РЕАЛІЗАЦІЯ СЕГМЕНТА “ETHNICITY” ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «MULTICULTURALISM» ЗАСОБАМИ ФРАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ ХХІ СТОЛІТТЯ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА …
ЮА Зацний, ВА Драбовська
Нова філологія, 19-25, 2019
12019
Актуалізація cегмента «Business» лінгвокультурного концепту «Materialism» засобами фразових інновацій американського варіанта англійської мови
ЮА Зацний, ВА Драбовська
Нова філологія. Збірник наукових праць, 11-17, 2016
12016
Аспекти розбіжностей між британським та американським варіантами англійської мови
Д Скалецька
Scientific Collection «InterConf», 134-135, 2023
2023
Теоретико-прикладні аспекти педагогічних та дидактичних засад інноваційного розвитку іншомовної освіти майбутніх спеціалістів з маркетингу
ДВ А.
Інституціональне забезпечення розвитку споживчого ринку регіону: колективна …, 2021
2021
Managing a classroom for ESP students: online resources in vocabulary acquisition
D V.
Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти …, 2020
2020
Corporate culture as a word-forming agent in modern English.
D V.
Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації. Статті та тези доповідей …, 2020
2020
Культурно-забарвлена лексика у макро-та мікроструктурі сучасних навчальних тлумачних словників англійської мови
ВА Драбовська
Талком, Київ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20