Валерій Іванович Бортніков
Валерій Іванович Бортніков
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, історичний факультет, кафедра політології та державного управління
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична участь і демократія: українські реалії: монографія
ВІ Бортніков
" Вежа" Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007
902007
Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії
В Бортников
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
262007
Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі:[навч.-метод. посібн.]
В Бебик, В Бортніков, Л Дегтерьова, А Кудряченко
К.: Інститут громадянського суспільства, 2006
242006
„Розмежування” в Україні в контексті ціннісної ідентифікації населення
В Бортников
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
222007
Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту
ВІ Бортніков
дис. д-ра політ. наук 23 (02), 2008
162008
Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні: основні завдання, історія виникнення та досвід впровадження
В Толкованов
Актуальні проблеми державного управління, 212-216, 2011
112011
Парламентські вибори в контексті демократичної трансформації
ВІ Бортников
Віче.–2007.–Спецвипуск, 13-14, 2007
102007
Деякі проблем політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту
В Бортников, В Троценко
Політичний менеджмент, 3-15, 2009
72009
Політична участь, політична активність, політична діяльність, політична поведінка: спільне й особливе
В Бортніков
Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, 2007
72007
Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець ХVІІІ-початок ХХ ст.)
ВІ Бортніков
Skhidnoi︠e︡vropeĭsʹkyĭ nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet imeni Lesi Ukraïnky, 2015
62015
Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944-2009 рр.)
ВІ Бортніков, АІ Пархом'юк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009
62009
Політична участь українських громадян в умовах демократичного переь ходу
ВІ Бортніков
Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політолоь …, 2007
52007
Інституалізація спроможності влади до взаємодії з громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики
ОМ Чемерис
Демократичне врядування, 2015
42015
Соціокультурний вимір політичної участі
В Бортников
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
42007
Помаранчева революція» на Волині: Історія. Факти, Документи
ВІ Бортніков
Луцьк:. Ви-во «Волинська обласна друкарня, 2005
42005
Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики
ОМ Чемерис
Ефективність державного управління, 39-51, 2015
32015
Електоральна легітимація влади в умовах демократичної трансформації
В Бортніков, В Чубаєвський
Studia Politologica Ucraino-Polona, 55-64, 2015
32015
Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації
В Бортніков, С Байрак
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
32013
та ін. Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.)
ВІ Бортніков, ЙЕ Надольський, ТВ Денисюк
Луцьк: Ред..-вид. відд.„Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 694, 2001
32001
Вибори до місцевих органів влади 2010 р. на Волині
В Бортніков, Т Майко
Studia politologica Ucraino-Polona, 263-267, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20