Володимир Іванцов  / Vladymyr Ivantsov
Володимир Іванцов / Vladymyr Ivantsov
Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри поліцейської діяльності та
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття
ВО Іванцов
Право і безпека.–2014.-№ 3 (54).–С. 48-53, 2014
72014
Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням в галузі фінансів
ВО Іванцов
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2010
72010
Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби
ВОІ О.В. Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 288-297, 2007
62007
Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства
КО Олександрівна, ІВ Олександрович
Юрист України, 92-98, 2013
42013
Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права
ВОІ О. В. Джафарова
Юрист України, 44-49, 2011
42011
Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням в галузі фінансів
І Володимир
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-213, 2008
42008
Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Актуальні проблеми державного управління.–2007.-№ 1 (31).–С. 59-67, 2007
42007
Адміністративна відповідальність за правпорушення пов'язані з корупцією
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харківсткий національний університет внутрішніх справ, 2016
32016
Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управліянням і незалежністю у служінні суспільству
ІВ Олександрович, В Анастасія
Право і суспільство 2 (№ 4), 137-144, 2016
3*2016
Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України
ВО Іванцов, ВА Иванцов
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
22012
Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушеннями ономічної спрямованості
ВО Іванцов
Право і Безпека, 152-157, 2011
22011
Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів
ВО Іванцов
Форум права.–2010.–№ 2.-С. 177–186, 2010
22010
Зміст і принципи реалізації дисциплінарної відповідальності у разі порушення норм Закону України «Про запобігання корупції»
ВО Іванцов
Науковий вісник публічного та приватного права.–2018.–Вип. 5, т. 2.–С. 89-95, 2018
12018
Restrictions for accepting gifts as a measure to prevent corruption: a critical view on implementation in Ukraine
VO Ivantsov, G Makowski
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали …, 2016
12016
Деякі питання правового забезпечення реєстрації вимушених мігрантів в Україні
І Володимир
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» 2 (3 …, 2014
1*2014
Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»: зміст та умови реалізації
І Володимир
Право і суспільство, 253-257, 2014
1*2014
Щодо визначення об’єкту адміністративних правопорушень в галузі фінансів
ВО Іванцов
Форум права.–2011.–№ 2.–С. 311–319, 2011
12011
Суб'єкти застосування адміністартивно-правових засобів протидії правопорушенням в галузі фінансів
І Володимир
Актуальні проблеми державного управління, 474-482, 2009
1*2009
The role of the administrative law principles in the process of realisation of the administrative liability – evidence from the regulatory enforcement
I V.O.
American scientific journal 1 (28), 4-6, 2019
2019
Administrative responsibility as the means of implementing the principles of administrative law in law enforcement
I V. O.
Development of legal science: choice mechanisms and priorities …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20