Володимир Іванцов  / Vladymyr Ivantsov
Володимир Іванцов / Vladymyr Ivantsov
Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри поліцейської діяльності та
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент.
ОІ Безпалова, КЮ Мельник, ОО Юхно, ОЮ Салманова, ...
Харків, 2016.–408 с., 2016
23*2016
Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням в галузі фінансів
ВО Іванцов
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2010
112010
Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття
ВО Іванцов
Право і безпека.–2014.-№ 3 (54).–С. 48-53, 2014
92014
Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби
ВОІ О.В. Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 288-297, 2007
82007
Адміністративна відповідальність за правпорушення пов'язані з корупцією
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харківсткий національний університет внутрішніх справ, 2016
62016
Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Актуальні проблеми державного управління.–2007.-№ 1 (31).–С. 59-67, 2007
62007
Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права
ВОІ О. В. Джафарова
Юрист України, 44-49, 2011
52011
Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням в галузі фінансів
І Володимир
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-213, 2008
52008
Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства
КО Олександрівна, ІВ Олександрович
Юрист України, 92-98, 2013
42013
Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушеннями економічної спрямованості
ВО Іванцов
Право і безпека.–2011.–№ 2 (39).–С. 152-157, 2011
42011
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
32017
Принципи запобігання та протидії корупції: аналіз антикорупційного законодавства
ВО Іванцов
Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції : матеріали наук …, 2016
32016
Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управліянням і незалежністю у служінні суспільству
ІВ Олександрович, В Анастасія
Право і суспільство 2 (№ 4), 137-144, 2016
3*2016
Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів
ВО Іванцов
Форум права.–2010.–№ 2.-С. 177–186, 2010
32010
Restrictions for accepting gifts as a measure to prevent corruption: a critical view on implementation in Ukraine
VO Ivantsov, G Makowski
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали …, 2016
22016
Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України
ВО Іванцов, ВА Иванцов
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
22012
Щодо визначення об’єкту адміністративних правопорушень в галузі фінансів
ВО Іванцов
Форум права.–2011.–№ 2.–С. 311–319, 2011
22011
Зміст і принципи реалізації дисциплінарної відповідальності у разі порушення норм Закону України «Про запобігання корупції»
ВО Іванцов
Науковий вісник публічного та приватного права.–2018.–Вип. 5, т. 2.–С. 89-95, 2018
12018
Співвідношення адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції та поліцейських заходів
ВО Іванцов, КО Чишко
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.): збірник …, 2017
12017
Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції
ВО Іванцов, КО Чишко
Процес модернізації системи державного управління: конституційний …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20