Володимир Іванцов  / Vladymyr Ivantsov
Володимир Іванцов / Vladymyr Ivantsov
Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри поліцейської діяльності та
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент.
ОІ Безпалова, КЮ Мельник, ОО Юхно, ОЮ Салманова, ...
Харків, 2016.–408 с., 2016
34*2016
Адміністративна відповідальність за правпорушення пов'язані з корупцією
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харківсткий національний університет внутрішніх справ, 2016
112016
Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням в галузі фінансів
ВО Іванцов
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2010
112010
Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття
ВО Іванцов
Право і безпека, 48-53, 2014
102014
Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права
ВОІ О. В. Джафарова
Юрист України, 44-49, 2011
82011
Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби
ВОІ О.В. Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 288-297, 2007
82007
Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Актуальні проблеми державного управління.–2007.-№ 1 (31).–С. 59-67, 2007
72007
Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням в галузі фінансів
І Володимир
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-213, 2008
62008
Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушеннями ономічної спрямованості
ВО Іванцов
Право і безпека, 152-157, 2011
52011
Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства
КО Олександрівна, ІВ Олександрович
Юрист України, 92-98, 2013
42013
Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції. Процес модернізації системи державного управління: конституційний …
ВО Іванцов, КО Чишко
Березовська СВ, 158, 2017
32017
Принципи запобігання та протидії корупції: аналіз антикорупційного законодавства
ВО Іванцов
Правові, економічні та соціальні аспекти протидії корупції : матеріали наук …, 2016
32016
Національна поліція як центральний орган виконавчої влади: межа між управліянням і незалежністю у служінні суспільству
ІВ Олександрович, В Анастасія
Право і суспільство 2 (№ 4), 137-144, 2016
3*2016
Проблеми реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі фінансів
ВО Іванцов
Форум права, 177-186, 2010
32010
Значення принципів адміністративного права у вирішенні актуальних проблем реалізації адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією
ВО Іванцов
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі …, 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Управління органами національної поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.-580 с., 2017
22017
Актуальні питання законного застосування технічних засобів фото-, кінозйомки, відеозапису в діяльності працівників Національної поліції
ВП Кононець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
22016
Restrictions for accepting gifts as a measure to prevent corruption: a critical view on implementation in Ukraine
VO Ivantsov, G Makowski
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : матеріали …, 2016
22016
Фіксування судового процесу технічними засобами: місце та особливості застосування в адміністративному судочинстві України
ВО Іванцов, ВА Иванцов
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20