Лукова Майя Дмитрівна
Лукова Майя Дмитрівна
викладач кафедри управління та адміністрування
Підтверджена електронна адреса в mail3.nest.vn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжетнічна толерантність як чинник державотворення
МД Сичова
Електронний ресурс].–Режим доступу: www. academy. gov. ua/ej/ej/djc_pdf …, 0
2
ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 25.00. 01–теорія та історія державного управління
МД Сичова
2
Теоретичний концепт державної програми міжетнічної інтеграції поліетнічного українського соціуму на основі міжетнічної толерантності
МД Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 334-340, 2012
12012
Особливості та перспективи державного регулювання кроскультурної комунікації в Україні в контексті європеїзації
МД Сичова
Державне управління: теорія та практика, 2013
2013
Зарубіжні практики державно-управлінського впливу на формування міжетнічної толерантності в суспільстві
М Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 110-113, 2011
2011
Генеза ідеї міжетнічної толерантності в контексті формування поліетнічного складу населення України: державно-управлінський аспект
М Сичова
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2010
2010
Розвиток та значення міжетнічної толерантності в стратегії державної етнонаціональної політики
М Сичова
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
2010
Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці
МД Сичова
Економіка та держава, 152-156, 2010
2010
Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці
МД Сичова
Економіка та держава, 152-156, 2010
2010
Генезис міжетнічної толерантності як засобу консолідації української нації
МД Сичова
Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при …, 0
Голова редакційної колегії
Ю Ковбасюк, М Білинська, К Ващенко, А Попок, І Грицяк, О Кулик, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11