Подписаться
Лилия Баранник
Лилия Баранник
Университет таможенного дела и финансов, факультет экономики, бизнеса и международных отношений
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність бізнесу
БЛ Борисівна
Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні: [кол. моногр.] / За заг …, 2008
21*2008
Соціальний захист громадян : навчальний посібник
ЛБ Баранник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010
19*2010
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток.
ВНВ Бабенко, А.Г., Бикова А.Л., Бондаревська К.В.
Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016
18*2016
Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія
ЛБ Баранник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012
18*2012
Фінансовий механізм системи соціального захисту населення: понятійно-сутнісна характеристика
ЛБ Баранник
Вісник Львівської державної фінансової академії, 208-217, 2011
18*2011
Концепція корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та її становлення
ОВ Л. Баранник
Вісник ДДФА, 5-11, 2010
172010
Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку
ЛБ Баранник, ЖВ Піскова
Стратегія розвитку України, 36-42, 2016
142016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЛБ Баранник
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
132014
Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні
Л Баранник
Україна: аспекти праці, 39-46, 2011
112011
Современные тенденции в развитии социальной защиты населения в мире
ЛБ Баранник
Социально-экономические явления и процессы, 32-37, 2013
102013
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
МЯ Азаров, ВА Копилов, ЛК Воронова, ТІ Єфименко, АІ Мярковський
Київ: НДФІ, 2006
10*2006
Основы устойчивого развития экономики региона
ЕВ Пилипенко
Экономика, 2005
102005
Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні; Analysis of fiscal efficiency of collecting personal income tax in Ukraine
СЯА Баранник ЛБ
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2017
92017
Проблемні питання реформування пенсійної системи України
ВВ Федина
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
82017
Фінансові аспекти медичного страхування в Україні
ЛБ Баранник
Вісник ДДФА, 10-14, 2012
8*2012
Фіскальні інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
ДВВ Баранник Л. Б.
Науковий погляд: економіка та управління., С. 29-39, 2017
72017
Розвиток фінансової бази місцевих бюджетів як необхідна умова посилення соціальної захищеності населення регіону
ЛБ Баранник, ТМ Рудянова
економічний вісник Національного гірничого університету, 92-104, 2013
72013
" Соціальне благо" як ключова категорія соціального захисту населення: теорія та реальність
ЛБ Баранник
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 249-255, 2011
72011
Виховання соціально відповідального бізнесу як фактор формування громадянського суспільства
ЛБ Баранник
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 14-17, 2008
72008
Фіскальна політика: теоретичні аксіоми та прикладні антитези
ТЮВ Александрюк, ЛБ Баранник, ТО Дулік
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2018
62018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20