Лилия Баранник
Лилия Баранник
Университет таможенного дела и финансов, факультет экономики, бизнеса и международных отношений
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку : монографія
ЛБ Баранник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012
14*2012
Фінансовий механізм системи соціального захисту населення: понятійно-сутнісна характеристика
ЛБ Баранник
Вісник Львівської державної фінансової академії, 208-217, 2011
14*2011
Концепція корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та її становлення
ОВ Л. Баранник
Вісник ДДФА, 5-11, 2010
142010
Соціальна відповідальність бізнесу
БЛ Борисівна
Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні: [кол. моногр.] / За заг …, 2008
14*2008
Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні
Л Баранник
Україна: аспекти праці, 39-46, 2011
112011
Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України
МЯ Азаров, ВА Копилов, ЛК Воронова, ТІ Єфименко, АІ Мярковський
Київ: НДФІ, 2006
9*2006
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток.
ВНВ Бабенко, А.Г., Бикова А.Л., Бондаревська К.В.
Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016
7*2016
Фінансові аспекти медичного страхування в Україні
ЛБ Баранник
Вісник ДДФА, 10-14, 2012
7*2012
Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку
ЛБ Баранник, ЖВ Піскова
Стратегія розвитку України, 36-42, 2016
62016
Розвиток фінансової бази місцевих бюджетів як необхідна умова посилення соціальної захищеності населення регіону
ЛБ Баранник, ТМ Рудянова
економічний вісник Національного гірничого університету, 92-104, 2013
62013
Современные тенденции в развитии социальной защиты населения в мире
ЛБ Баранник
Социально-экономические явления и процессы, 2013
62013
Соціальний захист громадян : навчальний посібник
ЛБ Баранник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010
62010
Виховання соціально відповідального бізнесу як фактор формування громадянського суспільства
ЛБ Баранник
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 14-17, 2008
62008
Основы устойчивого развития экономики региона
ЕВ Пилипенко
Экономика, 2005
62005
Фінансування пенсійного забезпечення як глобальна проблема сучасності
ЛБ Баранник
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 56-61, 2014
52014
42. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: монографія
ЛБ Баранник
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2018
42018
Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення в умовах економічних перетворень
ЛБ Баранник
Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку …, 2014
42014
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
ЛБ Баранник
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
42014
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ЛБ Баранник
Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
42014
Фiнансовий механiзм системи соцiального захисту населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку: монографiя
ЛБ Баранник
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20